Adviseur duurzaam bouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zoekt een:

De opgave voor verduurzaming van de gebouwde omgeving is complex en de ambities zijn groot. Als adviseur duurzaam bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bied je onze verschillende opdrachtgevers met inhoudelijke kennis ondersteuning op dit onderwerp.

Je werkt als adviseur duurzaam bouwen bij de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). In het Klimaatakkoord, waarvan het ontwerp nu klaar is, staat hoe we de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland moeten aanpakken om bij te dragen aan de CO2-reductiedoelstellingen. RVO.nl is als beleidsuitvoerder voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat¬† (EZK) nauw betrokken bij het vormgeven en uitvoeren van concrete maatregelen die uit het akkoord voortvloeien. Dat doen we onder andere met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking en subsidies op bijvoorbeeld de onderwerpen utiliteitsbouw, woningbouw, energielabeling en aardgasvrije wijken. Als team staan we garant voor de inhoud en trekken we nauw op met andere collega’s binnen RVO.nl, maar ook partners uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Onze opdrachtgevers bij de diverse ministeries hebben steeds meer behoefte aan ondersteuning op het onderwerp verduurzaming gebouwde omgeving. RVO.nl ondersteunt de totstandkoming van nieuwe bouwregelgeving door onder andere het uitvoeren van kostenoptimaliteitstudies en algemene communicatie over de invoering van de regelgeving. Daarnaast beheren wij een aantal instrumenten in dat kader zoals het Energielabel voor Woningen en Utiliteitsgebouwen en de registratiedatabase EP-online. Ook ondersteunen wij onze opdrachtgever, het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij de beleidsontwikkeling. Actueel zijn nu de introductie van de NTA8800 alsmede de doorontwikkeling van het energielabel voor woningen. De NTA-implementatie richt zich op het inbouwen van de NTA in labelmethodieken voor woningbouw en Utiliteitsbouw, voorbereiding normering bestaande bouw, aanpassing van de adviestool “energie besparingsverkenner”, kwaliteitsborging betrokken deskundigen en aanpassingen van de centrale afmelddatabase (EP-online).

Jouw rol is het adviseren over de implementatie van de NTA8800, en bijbehorende regelgeving zoals BEG en REG. Daarnaast adviseer je intern (management, ketenpartners) en ook extern (opdrachtgever) over uitvoeringsaspecten, signaleer je risico’s en volg je de ontwikkelingen in het veld. Je onderhoudt contacten met stakeholders zoals brancheorganisaties.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal hbo+/wo-niveau en een relevante opleiding afgerond.
 • Je bent een goede teamspeler, maar kunt ook prima zelfstandig werk oppakken.
 • Je hebt de capaciteiten om eerste aanspreekpunt en/of co√∂rdinator te zijn voor een deelonderwerp.
 • Je hebt aantoonbare inhoudelijke en actuele kennis van relevante thema’s rond verduurzaming van de gebouwde omgeving in het bijzonder energieprestatiemethodieken.
 • Je hebt affiniteit met het bedrijfsleven.
 • Je bent in staat samen te werken met mensen met diverse achtergronden, bijvoorbeeld uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en belangengroeperingen.
 • Je kunt verbindingen leggen met andere relevante onderwerpen binnen en buiten RVO.nl.
 • Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Je bent organisatiesensitief en houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt een flexibele instelling en doet je werk met bezieling en enthousiasme.

Reageer voor 24 mei > meer informatie over de vacature