Adviseur ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (RK&V)

Rijkswaterstaat Midden-Nederland zoekt een:

Als specialistisch adviseur in het proces OAM lever jij een regio brede en overschrijdende bijdrage aan de ontwikkeling, het gebruik en beheer van onze infrastructurele en waterhuishoudkundige netwerken in de regio. Dit is voor ons een bijzonder gebied, dit bestaat uit: Utrecht, Flevoland, het IJsselmeergebied, Nederlands grootste zoetwaterreservoir. En de wegen rond Utrecht, de draaischijf van ons land, en diverse waterwegen waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukst bevaren kanaal van Nederland is.

Je gaat aan de slag om de ruimtelijke kwaliteit en vormgeving (RK&V) te borgen vanuit een coördinerende rol. Daarin behartig jij proactief het belang RK&V in het brede werkveld van Rijkswaterstaat, gericht op een duurzame leefomgeving.
Om jou een goed beeld te geven van de lopende projecten op gebied van ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en duurzame gebiedsontwikkeling hier een kort overzicht:

 • Project Plofsluis met o.a. gemeente Nieuwegein en Provincie Utrecht.
 • Marijkesluis en Koninginnensluis (Vervanging en Renovatie-programma).
 • Landschappelijk kunstwerk Nieuwe Hollandse Waterlinie bij plas Laagraven/A12 met o.a. de Provincie Utrecht, gemeente Houten en terreinbeheerder Down Under.
 • Verbeteren (sociale) veiligheid en cultuurhistorische beleving bij tunneltje Vechten/A12 met o.a. Provincie Utrecht en gemeente Bunnik.
 • Graffiti op geluidschermen Blaricummermeent met gemeente Blaricum.
 • Sculpturen Project Amsterdam-Rijnkanaal (SPARK) met Ruud Kuijer (kunstenaar).

Vanuit jouw specifieke kennis adviseer je op jouw kenmerkende manier gevraagd en ongevraagd de projectverantwoordelijken over de vereiste processtappen uitgezet in de tijd. Je stemt zorgvuldig af met collega’s van andere regionale organisatie onderdelen en met vakgenoten van andere overheden. Hierin ben jij goed in staat om je aan te passen aan het niveau van de ontvanger. Je weet feilloos om te schakelen tussen het strategische, tactische en operationele niveau. Zowel in samenhang met elkaar, als op deelaspecten van de ontwikkelingen.

Bij ontwikkelingen aan en rondom de Rijkswaterstaat netwerken ben jij als coördinator RK&V verantwoordelijk dat alle aspecten met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit en vormgeving tijdig en op uniforme wijze worden meegenomen en meegewogen. Deze ontwikkelingen kunnen jouw eigen projecten betreffen, zowel in aanleg als in onderhoud, of bijdragen zijn aan gebiedsontwikkelingen en projecten van derden.

Je bent het aanspreekpunt in de regio op het vakgebied RK&V. Iedereen weet jou straks moeiteloos te vinden. Het gaat hierbij om het bewaken en coördineren van alle aspecten met betrekking tot RK&V. De focus ligt daarbij op het zuidelijk deel van regio Midden Nederland, waar er een expliciet raakvlak is met het de thema’s duurzame leefomgeving, gebiedsontwikkeling en cultuurhistorie. Ook schakel jij de expertise in van de adviseurs RK&V van de landelijke diensten Grote Projecten Onderhoud (GPO), Programma’s Projecten en Onderhoud (PPO) en Water Verkeer Leefomgeving (WVL) of het College van Rijksadviseurs.
Omgekeerd ben je ook het klankbord en de contactpersoon voor het College van Rijksadviseurs en voor de landelijke organisatie onderdelen. Op termijn zijn er bij gebleken geschiktheid doorgroeimogelijkheden.

Samen met anderen
Je onderhoudt intensief jouw relatienetwerk en zet dit actief in. Samen met je collega’s binnen de regio’s en RWS-breed zorg je voor goede communicatie en effectieve afstemming. Je werkt veel samen met diverse marktpartijen en met andere Rijkswaterstaatdiensten en regionale en lokale overheden. Je komt in een team van circa 20 adviseurs met brede ervaring van (bestuurlijke) advisering op de gebieden ruimte, duurzaamheid, mobiliteit en watervraagstukken. We vragen je nauw met je collega’s samen te werken en snel te kunnen verbinden met en te schakelen op de verschillende vraagstukken die binnen NOV worden opgepakt. Je kent de bestuurlijke verantwoordelijkheden van rijk, provincies en gemeenten en betrekt dat in je adviezen. Voor het noordelijk areaal van MN is er eveneens een coördinator RK&V. Samen bepaal je jaarlijks de focus voor thema’s, procesverankering en projecten.

Elke dag beter
Je streeft in jouw werk continu naar kwaliteit en je zoekt steeds naar verbetermogelijkheden. Je draagt zorg voor het leveren van advies in alle relevante trajecten. Verder maak je kennis toegankelijk voor anderen en deel je deze actief met collega’s.

Functie-eisen

 • Academisch werk en denkniveau.
 • Een hbo- of wo-diploma in een relevante, ontwerpende richting (bv. (steden)bouwkunde/landschapsarchitectuur).
 • Binnen RWS werken we met de omgevingswijzer in onze projecten deze wordt sinds 2012 toegepast. De Omgevingswijzer helpt je inzichtelijk te maken hoe duurzaam en integraal een project of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische manier, met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).
 • In plaats van een motivatiebrief, willen wij graag jou alvast beter leren kennen. Geef aan hoe jij denkt de ruimtelijke kwaliteit & vormgeving gedegen te implementeren, vanuit je rol als (toekomstig) adviseur bij NOV, in de projecten van Midden Nederland. Geef dit in maximaal 400 woorden weer en stuur dit op als motivatie naast jouw cv
 • Je hebt affiniteit, kennis en kunde op het gebied van RK&V.
 • Ervaring binnen het werkgebied is een pré.
 • Samenwerken vanuit een proactieve instelling is je op het lijf geschreven.
 • Je hebt kennis op het gebied van omgeving- en assetmanagement.
 • Je bent een verbinder; je verbindt vanuit diverse invalshoeken.

Reageer voor 7 juni. > meer informatie over de functie