Ervaren landschapsarchitect (minimaal 7 jaar ervaring)

Strootman Landschapsarchitecten zoekt een:

Wegens groeiend opdrachtenpakket is Strootman Landschapsarchitecten op zoek naar een Nederlandstalige landschapsarchitect met minimaal 7 jaar ervaring. Strootman Landschapsarchitecten is een vernieuwend bureau dat werkt aan projecten op het raakvlak van landschap, stedenbouw, water en natuur. We doen ontwerpend onderzoek, maken visies en vertalen die naar realiseerbare ontwerpen. We zijn ambitieus en opereren in de voorhoede van ons vakgebied.

Ons bureau werkt met een team van 10 ontwerpers aan urgente opgaves als het vergroten van biodiversiteit, vernieuwing van het landelijk gebied, klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en circulaire economie, maar ook aan concrete plannen voor landschap en openbare ruimte, de vernieuwing van landgoederen en het ontwerp van parken. Projecten waar we aan werken zijn o.a. Hembrugterrein, Ontwikkelingsplan Rottemeren, Landgoed Twickel, Landschapspark Tilburg-Noord, Adaptieve uitvoeringsstrategie voor de Maas en de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta.

Wij bieden een inspirerende werkomgeving met veel ruimte om je te ontwikkelen, veel verantwoordelijkheid en waarin je kunt werken aan de belangrijkste ruimtelijke opgaven van nu.

Voor meer info, zie: www.strootman.net/vacatures

Reacties met cv en portfolio graag vóór 19 juli digitaal naar Martijn Woudstra: martijn@strootman.net