Directeur

Bureau Europa zoekt een:

Als presentatieplatform en netwerkorganisatie presenteert Bureau Europa tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen door de stad en andere discursieve activiteiten op het gebied van architectuur, stedenbouw en vormgeving.

Vanuit een maatschappelijk perspectief wil Bureau Europa kennisproductie en talentontwikkeling bevorderen binnen het culturele domein. Deze doelstellingen krijgen vorm in culturele projecten binnen het instituut en in de openbare ruimte. Bureau Europa richt zich primair op de gedeelde sociale agenda van Europa en de Euregio Maas-Rijn.

Met haar programma ambieert Bureau Europa de analyse van de ontworpen omgeving te activeren en uit te breiden door middel van samenwerkingsverbanden en projecten die nieuwe verhalen vertellen over onze steden en omgeving. De onderwerpen die we adresseren omvatten onder meer de structuur van informatie, het interieur en de stad, voedselproductie, veiligheid en distributie, de toekomst van werk, de geschiedenis en migratie van ambachten (in relatie tot schaarste en technologische acceleratie), en nieuwe economie├źn en oude grenzen.

Lees de complete profielschets op www.bureau-europa.nl

Reactie voor 16 juni 2019 richten aan Prof. dr. P.M.J.E. Tummers, voorzitter van de Raad van Toezicht.
per post: Bureau Europa, t.a.v. P.M.J.E.Tummers, Boschstraat 9, 6211 AS Maastricht of
per e-mail: RVT@bureau-europa.nl.

Bij de heer Tummers is ook nadere informatie te verkrijgen over de functie en over Bureau Europa.

Meer informatie / More information