Lid Raad van Toezicht

Het Nieuwe Instituut zoekt een:

Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam is …
Het Rijksarchief voor de Nederlandse Architectuur en Stedenbouw.
Het Museum voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.
Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur.

HNI wil …
in een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, het actuele gesprek over architectuur, design en digitale cultuur door middel van onderzoek en presentaties stimuleren, ondersteunen en faciliteren in de breedste zin van het woord, zowel voor professionals als voor een breder publiek.
Er worden tentoonstellingen en debatten georganiseerd over de verschillende ontwerpdis-ciplines, zoals grafisch ontwerp, productontwerp, games, mode, (interieur)architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. En verder is de afdeling Research verantwoor-delijk voor onderzoeken, lezingen, fellowships en publicaties.
Een belangrijke opdracht is het beheren van de collectie van 650 archieven die de Nederlandse architectuurgeschiedenis vanaf 1850 documenteren.
HNI beheert ook de naastgelegen museumwoning Huis Sonneveld en is verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen in de architectuurbiënnales.
Daarnaast is er het Jaap Bakema Study Centre, een samenwerkingsverband tussen HNI en de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hier worden onderzoeksprojecten geïnitieerd.

Het instituut is in 2013 ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut, Premsela, Nederlands Instituut voor Design en Mode en Virtueel Platform, kennisinstituut voor e-cultuur.

In 2018 bedroegen de totale baten € 16,8 miljoen, het aandeel eigen inkomsten was circa 7%. Dit aandeel moet in principe worden verhoogd. In dit jaar waren er 660.100 bezoekers. HNI is opgenomen in de BIS voor de periode 2017 – 2020.

Eind 2018 werkten hier 145 mensen, van wie 100 in vaste dienst en 45 als flexwerkers.
De leiding ligt bij de algemeen en artistiek directeur-bestuurder Guus Beumer en de zakelijk directeur-bestuurder Josien Paulides. Het Instituut heeft een Raad van Toezicht van vier personen onder voorzitterschap van Judith van Kranendonk.

Algemene functiecriteria
Een lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende algemene criteria:

  • Heeft affiniteit met de culturele sector en de disciplines architectuur, design en digitale cultuur.
  • Heeft kennis van en ervaring met besturen en/of toezicht houden in de kennis en cultuur sector.
  • Beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
  • Beschikt over een relevant netwerk en is bereid dit in te zetten.
  • Kan denken en werken op strategisch niveau en kan vanuit de rol van toezichthouder ontwikkelingen analyseren, adviseren en optreden als sparringpartner.
  • Is integer en maatschappelijk betrokken.
  • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan zowel feedback geven als ontvangen waarbij het belang van de stichting altijd leidend is.
  • Beschikt over voldoende tijd om deze taak goed uit te voeren en in voorkomende gevallen beschikbaar te zijn voor openingen en dergelijke.

Wij zijn op dit moment specifiek op zoek naar een lid met daarnaast een theoretische/inhoudelijke achtergrond in architectuur, design of digitale cultuur. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten die wat jonger zijn, naar vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een niet-Westerse achtergrond.

Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut
De Raad van Toezicht van Het Nieuwe Instituut houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting Het Nieuwe Instituut. Het instituut kent een Raad van Bestuur met twee leden, een algemeen/artistiek directeur en een zakelijk directeur. Ook staat de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht neemt in de uitvoering van haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

Bezoldiging, datum aantreden en zittingstermijn
Deze functie kent vacatievergoedingen. Datum aantreden bij voorkeur voor de zomervakantie 2019. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Tijdsbeslag
Er wordt in principe 5 keer per jaar vergaderd en zoveel meer als nodig blijkt.

Procedure
Een commissie van de raad zal een aantal gesprekken voeren met potentiële kandidaten, waarna de raad een kandidaat benoemt tot lid van de Raad van Toezicht.

Locatie
Het Nieuwe Instituut is gevestigd op Museumpark 25 in Rotterdam in het gebouw uit 1993, ontworpen door Jo Coenen.

Sluitingsdatum
U kunt uw sollicitatie insturen tot en met 16 juni 2019.

Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants.

Meer informatie / More information