(Senior) beleidsmedewerker directie Woningmarkt

Ministerie van Binnenlandse Zaken zoekt een:

Iedereen in Nederland wil prettig kunnen wonen. Of dat in de praktijk nu huren of kopen betekent. Op dit moment zijn er grote regionale verschillen op de woningmarkt. Met name in de Randstad en voor starters is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. In het regeerakkoord wordt prioriteit gegeven aan het vergroten van het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen. Ook staan we voor een grote verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving.

Dit vraagt om actie en beleid om de woningbouw aan te jagen en te zorgen dat er betaalbare koop- en huurwoningen beschikbaar zijn. Jij houdt je als (senior) beleidsmedewerker bij het cluster Woningaanbod bezig met dit vraagstuk. Hiervoor werk je vanuit het rijk nauw samen met medeoverheden en andere partijen, zoals corporaties en marktpartijen in gespannen gebieden.

Je neemt resultaatgericht deel in regionale overleggen vanuit het belang van de woningbouw. Je hebt een initiërende rol en legt verbinding tussen de regio en het ministerie. Daarnaast draag je bij aan een goede analyse en het realiseren van werkbare beleidsvoorstellen. Je bent van vele markten thuis. De ene dag voer je gesprekken met stakeholders in de regio, de andere dag ondersteun je de minister in de Tweede Kamer, of werk je op het ministerie met collega’s aan nieuw beleid.

Functie-eisen

  • Je hebt een afgeronde wo-opleiding en voor de functie relevante werkervaring.
  • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden en ervaring met parlementaire processen.
  • Je kunt resultaatgericht optreden in samenwerking met collega’s binnen de Rijksoverheid, medeoverheden en externen en hebt gevoel voor de belangenverschillen.
  • Je bent analytisch sterk, je kunt goed hoofd- van bijzaken onderscheiden en dit zowel mondeling als schriftelijk duidelijk overbrengen.
  • Je bent stressbestendig en kunt onder tijdsdruk werken.

> meer informatie over deze functie
reageer voor 27 juni