Getalenteerde ontwerper

Studio Marco Vermeulen zoekt een:

(English below)

SMV / Studio Marco Vermeulen is per direct op zoek naar een getalenteerde ruimtelijk ontwerper met goede visualisatie-skills.

Studio Marco Vermeulen is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en ontwerpend onderzoek. Wij zijn gevestigd op een bijzondere locatie aan de Maas in het centrum van Rotterdam.

Onze portfolio bevat veelal ruimtelijke en maatschappelijk relevante opgaven die nieuw of onderbelicht zijn en vragen om typologische innovatie en oorspronkelijkheid.

Bij de meeste projecten staan kringlopen op het gebied van water, energie en grondstoffen centraal. Wij worden vaak betrokken bij projecten waarbij vraagstukken zoals energietransitie, klimaatadaptatie, biobased economy, worden gekoppeld aan kansen voor ruimtelijke kwaliteit in stad en ommeland.

Wij ontwerpen doelbewust door de schalen heen. Verworven inzichten op grotere schaal komen samen in een ruimtelijk ontwerp op kleinere schaal dat andersom ontwikkelingen op grotere schaal katalyseert.

Heb je interesse in bovenstaande positie? Stuur ons dan een e-mail met motivatie, cv en portfolio.
bram@marcovermeulen.nl

SMV / Studio Marco Vermeulen is immediately looking for a talented spatial designer with good visualization skills.
Studio Marco Vermeulen is a design office for architecture, urban design, landscape and design research. We are located at a special location on the Maas in the center of Rotterdam.

Our portfolio often contains spatial and socially relevant assignments that are new or underexposed and require typological innovation and originality.

Most projects focus on cycles in the field of water, energy and raw materials. We are often involved in projects in which issues such as energy transition, climate adaptation and the biobased economy are linked to opportunities for spatial quality in the city and in the surrounding area.

We deliberately design through the scales. Acquired insights on a larger scale come together in a spatial design on a smaller scale that, conversely, catalyzes developments on a larger scale.

Are you interested in the above position? Send us an e-mail with motivation, CV and portfolio.
bram@marcovermeulen.nl