Onderzoeker Programma Aardgasvrije Wijken

Planbureau voor de Leefomgeving zoekt een:

Om de ambities van het klimaatakkoord te realiseren ligt er een grote opgave bij de gebouwde omgeving. In 2030 moeten er naar verwachting zo’n 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Tot 2050 gaat het in totaal om 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen. Die verduurzamingsopgave moet volgens de plannen ingezet worden en direct worden versneld. Gezien de ambitie voor een transitie in de gebouwde omgeving ontstaat de vraag wat een juiste aanpak daarbij is.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat het PBL deze fase van de energietransitie in de gebouwde omgeving onderzoeken. Hierbij ligt de focus op de wijken die door het ministerie als ‘proeftuin’ aardgasvrije wijken zijn aangewezen en het kennis en leerprogramma dat als doel heeft om gemeenten te ondersteunen bij de transitie van de gebouwde omgeving. In het onderzoek wordt geanalyseerd in hoeverre de organisatie van de transitie van de gebouwde omgeving bijdraagt aan het realiseren van de transitie van de gebouwde omgeving en of er voldoende geleerd wordt om de doelstellingen te halen.

Bij dit net gestarte onderzoek ben jij een van de kernonderzoekers. Het eerste jaar staat in het teken van empirische dataverzameling, analyse en publicatie van de bevindingen. Daarnaast stel je samen met je collega’s het onderzoeksprotocol voor het tweede jaar vast. Je bent actief betrokken bij de vormgeving van dit tweede deel van het onderzoek en kunt daarmee je opgedane kennis en ervaringen actief inzetten bij dit vervolgonderzoek. Je wordt mede-auteur van rapporten voor het PBL en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften.

Functie-eisen

  • Je bent een onderzoeker met werkervaring in de transitiewetenschappen, beleidsleren, innovatiewetenschappen, sociale geografie, het beleidsleren of een soortgelijk vakgebied.
  • Je hebt ervaring met kwalitatief empirisch onderzoek, bij voorkeur door middel van interviews en codering.
  • Je hebt affiniteit met het onderwerp energietransitie in de gebouwde omgeving.
  • Je hebt ervaring met schriftelijke rapportage en de ambitie om zowel wetenschappelijke als beleidsrelevante publicaties te realiseren.
  • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband onderzoek te doen.
  • Je kunt je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken.
  • Je bent in staat om contacten met stakeholders te leggen en te onderhouden.
  • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.

Meer informatie over de vacature. Reageer voor 11 september.

Meer informatie / More information