Projectleider

Rijksoverheid / Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zoekt een:

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Jij beschikt als projectleider over de noodzakelijke helikopterview, beschikt tegelijk een stevige hands-on mentaliteit en draagt bij aan een veiligere leefomgeving voor de inwoners. De opgave voor het hele aardbevingsgebied is om in enkele jaren woningen te inspecteren, en zo nodig bouwkundig te versterken. 

Als projectleider voor de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werk je aan diverse projecten van de versterkingsopgave voor het versterkingspunt Loppersum. Je bent de schakel tussen de betrokken partijen en creëert de juiste randvoorwaarden voor een optimale voorbereiding en uitvoering van projecten uit het Plan van Aanpak (PvA).

Je voelt je nauw betrokken bij de regio en de aardbevingsproblematiek. Dat houdt in dat je bereid bent je voor langere tijd te verbinden aan de opgave van NCG. Vanuit NCG werk je vanuit het Versterkingspunt Loppersum aan projecten binnen de gemeente grenzen. De projecten worden ingegeven door de versterkingsopgave binnen de gemeente, die is vastgelegd in het Plan van Aanpak van NCG. Je vormt de schakel tussen beleid en realisatie. De projecten worden gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit (technisch, maatschappelijk, financieel en bestuurlijk). Je maakt deel uit van een projectteam van het versterkingspunt bestaand uit: de gebiedsmanager, projectmanager, collega projectleider, junior projectleider, bewonersbegeleiders en projectondersteuning. In de voorbereiding en uitvoering van projecten is er intensieve samenwerking met diverse partijen (o.a. woningcorporaties, gemeente, Centrum Veilig Wonen). Bij NCG wordt het Integraal Project Management model gehanteerd. Je rapporteert rechtstreeks aan de gebiedsmanager. Functioneel rapporteer je aan de projectmanager.

Jouw taken

 • Je vertaalt beleidsuitgangspunten naar uitvoerbare projecten.
 • Je (bege)leidt multidisciplinaire projecten van planvorming en inspectie tot realisatie.
 • Je initieert en organiseert bijeenkomsten met diverse stakeholders.
 • Je stemt af met belanghebbenden en bereidt besluitvorming voor.
 • Je signaleert kansen en bedreigingen van processen en producten, en neemt daarop actie binnen gestelde kaders.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de uitbouw van kennis en vaardigheden binnen NCG.
 • Je realiseert afgesproken prestaties binnen de gestelde termijnen en onder de gegeven kwalitatieve en financiële condities.
 • Je werkt mee aan het opstellen van het uitvoeringsprogramma.
 • Je geeft vorm aan een constructieve interactie met bewoners, ondernemers en andere organisaties.
 • Je draagt bij aan de agendering van projecten op agenda’s van de stakeholders.
 • Je bewaakt de voortgang, verbindt en  stemt af.
 • Je overlegt met betrokken partijen over financiering van de projecten.
 • Je benut op het juiste moment de juiste contacten om doelstellingen te bereiken.
 • Je volgt politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en integreert deze in je dagelijkse werk.

Functie-eisen:

 • Je hebt wo-niveau en minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als projectleider bij voorkeur binnen het ruimtelijk domein.
 • Je hebt meerjarige ervaring in het werken met het IPM model en bent gewend om in de praktijk 1 of meerdere rollen daarvan voor je rekening te nemen binnen de lopende projecten.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met bouwprocessen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het aansturen van deelprojecten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van presentaties aan groepen.
 • Je hebt oog voor bestuurlijke gevoeligheid en affiniteit met het lokaal bestuur.
 • Je kunt je goed inleven in belangen en perspectieven van anderen en weet deze bij elkaar te brengen.
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.
 • Je bent redactioneel vaardig, communicatief sterk, creatief en weet mensen te motiveren.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met één of meerdere rollen van het IPM-model.
 • Je bent een doorzetter en stress bestendig.
 • Je beschikt over een rijbewijs en een auto.

> meer informatie over deze vacature
Reageeer voor 14 oktober.