Adviseur duurzaam bouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zoekt een:

Er zijn flinke stappen nodig om huizen en gebouwen te verduurzamen en zo bij te dragen aan CO2-reductie. Jij zet je daarom bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in voor kennisvermeerdering en innovatie op dit werkterrein. Als adviseur duurzaam bouwen werk je aan complexe dossiers en adviseer je onder meer over energietransitie, data en innovatie.

In het klimaatakkoord zijn stevige afspraken gemaakt over CO2-reductie. Als adviseur duurzaam bouwen werk je daaraan mee door je in te zetten op het terrein van verduurzaming van de huidige gebouwde omgeving. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is als beleidsuitvoerder nauw betrokken bij de vormgeving en uitvoering van concrete maatregelen voor deze verduurzaming. Dat doen we onder andere met inhoudelijke expertise, ondersteuning van publiek-private samenwerking en subsidies op bijvoorbeeld de onderwerpen utiliteitsbouw, woningbouw, energielabeling en aardgasvrije wijken. Het team Duurzaam Bouwen speelt hierin een actieve rol en staat garant voor de inhoud. Jij komt als adviseur ons team versterken met inhoudelijke kennis op een (of een combinatie) van de volgende terreinen:

 • verduurzamen maatschappelijk vastgoed;
 • energie- en milieuprestaties van gebouwen (BENG, NTA8800, MPG);
 • opzetten en uitvoeren van het nieuwe programma de Renovatieversneller (opschaling en innovatie voor de huursector);
 • circulair bouwen;
 • aardgasvrije wijken (communicatie, kennisleerprogramma, proeftuinen).

Samen met maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties werk je projectmatig aan het opzetten en uitvoeren van kennisintensieve programma’s. Daarnaast geef je vorm en inhoud aan de beleidsinteractie op complexe dossiers, zoals normering en streefwaarden voor de bestaande bouw. Een andere opdracht die we jou toevertrouwen is dat je richting geeft aan onze kennisfunctie en onze kennis aanvult vanuit nieuwe inzichten en ontwikkelingen, zowel van jezelf als uit de RVO-organisatie, de wetenschap en het bedrijfsleven. De samenwerking met mensen met zeer diverse achtergronden (overheid, brancheorganisaties, wetenschap, bedrijfsleven) geeft jouw functie een extra dimensie.

Je bent als adviseur duurzaam bouwen van vele markten thuis en adviseert decentrale overheden en brancheorganisaties over een breed scala aan onderwerpen, zoals de energietransitie in zowel de woning- als utiliteitsbouw, data, kennis en innovatie, instrumenten en regelingen en netwerken. Je kijkt daarbij over de grenzen van je eigen terrein heen om de verbinding te leggen met andere relevante onderwerpen binnen en buiten RVO.nl. En hoewel je hart misschien ligt bij een specifiek terrein, kunnen we ook een beroep op je doen op andere terreinen als dat nodig is.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal wo-niveau.
 • Je hebt een relevante opleiding afgerond, bijvoorbeeld bouwkunde.
 • Je beschikt over inhoudelijke en actuele kennis van relevante thema’s rond verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 • Je hebt affiniteit met het bedrijfsleven.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent een teamspeler, maar kunt ook naar voren stappen als projectleider.
 • Je kunt goed samenwerken met mensen met diverse achtergronden.
 • Je toont gevoel voor de organisatie en de daarbij behorende bestuurlijke verhoudingen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en werkt met grote motivatie en enthousiasme toe naar resultaat.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt zowel heldere presentaties verzorgen als rapporten schrijven.

Meer informatie over de vacature
Reageer voor 4 december 2019