Afdelingshoofd Ontwerp

Nationaal Coördinator Groningen zoekt een:

Versterkingsprojecten om de veiligheid in het Groningse aardbevingsgebied te verbeteren?
Jij gaat ze met je afdeling voorbereiden.

Het aardbevingsgebied in Groningen moet veiliger. En dat heeft voor de bewoners lang genoeg geduurd. Daar is iedereen het over eens. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wil daarvoor zorgen. En jij, als afdelingshoofd Ontwerp, staat zo’n beetje aan de basis daarvan.

Jouw verantwoordelijkheden als afdelingshoofd Ontwerp
De nieuwe afdeling Ontwerp gaat zich bezighouden met het voorbereiden en uitvoeringsgereed maken van de versterkingsprojecten die zijn opgenomen, beoordeeld en geprioriteerd in de lokale plannen van aanpak. Het is aan jou om deze nieuwe afdeling verder vorm te geven en operationeel te maken. Daarbij stuur je ongeveer zeventig medewerkers aan, verdeeld over drie teams. Concreet betekent dit dat je:

 • Direct leiding geeft aan de drie teamleiders en zorgt voor de uitvoering van het personeelsbeleid.
 • Zorgt voor afstemming met marktpartijen, uitvoerders en bestuurlijke stakeholders op gemeentelijk en provinciaal niveau en NCG hierin adviseert.
 • Organisatiedoelstellingen naar afdelingsdoelstellingen vertaalt en deze uitvoert.
 • Het afdelingsbudget en de uitvoering van projecten voor je afdeling bewaakt.
 • Ontwikkelingen, kansen en risico’s voor je afdeling en NCG signaleert en vertaalt naar concrete acties.
 • De afdeling Realisatie van projecten (adressen) voorziet die uitvoeringsgereed zijn.
 • Zorgt voor een uniforme werkwijze binnen de afdeling.

Als afdelingshoofd Ontwerp ben je lid van het Managementteam, geef je mede sturing aan de organisatie en draag je bij aan de ontwikkeling van de missie, de strategie en het beleid van NCG.

Functie-eisen
Jouw kwaliteiten als afdelingshoofd Ontwerp
Manager, verbinder, boegbeeld en vormgever; je bent het allemaal. Zo haal je het beste uit je medewerkers en beteken je het meest voor NCG én de getroffen bewoners van Groningen. Verder beschik je over:

 • Wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur in een technische richting of bijvoorbeeld omgevingsmanagement.
 • Managementervaring in het aansturen van processen en projecten, liefst opgedaan binnen een productiegestuurde uitvoeringsorganisatie.
 • Kennis van en inzicht in technisch georiënteerde inrichtings- en managementvraagstukken gericht op relevante maatschappelijke problematiek.
 • Ervaring in het werken binnen een (semi-)overheidsinstantie.
 • Ervaring met en oog voor politiek-bestuurlijke en organisatorische gevoeligheid.
 • Het vermogen je in te leven in de belangen en drijfveren van anderen.
 • Netwerkkwaliteiten en de capaciteiten om een afdeling van de grond af op te bouwen.

Meer informatie over de vacature.
Reageer voor 6 december