Beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een:

Het Klimaatakkoord behoeft geen nadere toelichting. Met de uitvoering zijn we inmiddels volop aan de slag. Als een van de nieuwe beleidsmedewerkers klimaat en energietransitie gebouwde omgeving bij de directie Bouwen en Energie kun jij hieraan bijdragen. Terwijl je gelijktijdig meedenkt over thema’s als klimaatadaptatie en circulair of natuur-inclusief bouwen.

De energietransitie in de gebouwde omgeving met zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen is een enorme uitdaging, die iedereen in Nederland gaat raken. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt hoe we deze transitie gezamenlijk met alle stakeholders vorm kunnen geven. Inclusief hoe we die afspraken kunnen omzetten naar wetgeving en praktijk. Tegelijk staat het denken over de verdere toekomst niet stil. Denk hierbij aan thema’s als klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving, circulair of natuur-inclusief bouwen.

Zowel invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord als het meedenken over thema’s zoals genoemd, hebben nadrukkelijk je interesse en aandacht als beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving. Jij staat aan de basis van het beleid met als doel voor 2050 tot een CO2-arme gebouwde omgeving te komen. Je bent in staat in een complexe politieke en maatschappelijke omgeving beleid te maken. Dit doe je samen met relevante stakeholders binnen en buiten het Rijk.

Wat zijn je taken precies? Dat is nog niet te zeggen en bepalen we samen. De directie Bouwen en Energie bestaat uit diverse afdelingen en er is ruimte voor meerdere beleidsmedewerkers op verschillende beleidsdossiers en verschillende niveaus (schaal 11-14). De opgave waar je aan werkt wordt samen met jou vastgesteld op basis van belangstelling, ervaring en wat het meest nodig is in de komende tijd. Daarin zijn we flexibel. Op dit moment is er behoefte aan versterking op de thema’s verduurzaming voor de huursector, de utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed. Hetzelfde geldt voor de innovatie in de bouwsector, het energielabel voor woningen, aardgasvrije wijken en op thema’s als klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen.

Voor alle dossiers geldt dat je werkt aan afspraken en programma’s met partners binnen en buiten het Rijk. Ook ben je bezig met regelgeving en financiële en fiscale faciliteiten, waarmee je partijen in de transitie ondersteunt. Denk aan woningcorporaties, vastgoedbeheerders en banken. Maar ook aan bouwers en installatiebedrijven, energiebedrijven, toezichthouders en natuurlijk de gemeenten. Voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorginstellingen en bedrijfshallen, denk je mee met de sector hoe zij optimaal de transitie naar een CO2-arme voorraad kunnen inzetten. Maar ook kijk je met woningeigenaren naar wat nodig is om de transitie voor hen betaalbaar te maken.

Functie-eisen

  • Je hebt een wetenschappelijk opleiding (belangstellenden met een economische of technische achtergrond, bijvoorbeeld bouwkunde, worden ook van harte uitgenodigd te reageren).
  • Je hebt bij het schaalniveau passende beleidservaring.
  • Je hebt uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
  • Je bent in staat tot beleid maken in een complexe maatschappelijk en politieke omgeving.
  • Je neemt specifieke kennis en ervaring mee die relevant is voor de energietransitie.
  • Je bent goed in staat tot samenwerking en verbinding met je collega’s binnen het Rijk en met externe stakeholders.

Reageer voor 17 januari
> meer informatie