Afdelingshoofd woningbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een:

Iedereen in Nederland wil prettig wonen, maar de woningmarkt is krapper dan ooit. Als afdelingshoofd binnen de directie Woningmarkt in Den Haag leid jij het team dat vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk is voor de woningbouwopgave. Daarnaast neem je ook de dossiers flexwonen en vakantieparken voor je rekening.

De directie Woningmarkt, waarvan jij deel gaat uitmaken, staat voor grote uitdagingen. Zo geeft het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ prioriteit aan het vergroten van het aanbod van betaalbare koop- en huurwoningen. Maar tegelijkertijd staan we voor een aantal andere grote ruimtelijke opgaven, zoals de energietransitie en bereikbaarheid. En hoewel het woningbouwbeleid is gedecentraliseerd, is het aan het Rijk als systeemverantwoordelijke om te zorgen voor voldoende én passend woningaanbod. Dit vraagt om actie en beleid om de woningbouw aan te jagen en te zorgen dat er betaalbare koop- en huurwoningen beschikbaar zijn. Ziehier de vraagstukken waarop jij je gaat richten.

Jij wordt afdelingshoofd van een nieuwe afdeling met deels ervaren (vanuit andere delen van de directie) en deels nieuwe mensen. Het is aan jou om de afdeling verder op te bouwen, te ontwikkelen en in te bedden in de bredere organisatie. Jouw afdeling werkt nauw samen met andere onderdelen van het ministerie – waaronder het programma voor de Woningbouwimpuls en het Rijksvastgoedbedrijf – en met andere ministeries. Daarnaast werk je nauw samen met woningcorporaties en marktpartijen in gespannen gebieden. En vanuit het specifieke belang van de woningbouw maak je ook deel uit van regionale overleggen.

Je bent van vele markten thuis; de ene dag voer je gesprekken met stakeholders in de regio, de andere ondersteun je de minister in de Tweede Kamer of werk je op het ministerie met collega’s aan nieuw beleid. Voor het aanjagen en sturen op urgente, politieke thema’s ben jij verantwoordelijk. Je bewaakt de voortgang en houdt het overzicht over projecten, signaleert daarbij vroegtijdig kansen en risico’s en denkt mee over het stakeholdermanagement en de communicatie. Daarbij bewaak je de consistentie met lopende trajecten zoals de woondeals, de woonagenda, het interbestuurlijk programma en de lopende gesprekken met de G5-gemeenten.

Welke medewerkers ondersteuning nodig hebben of juist een hoge mate van zelfstandigheid waarderen? Dat voel jij precies aan. Ook heb je oog voor de hoge werkdruk en de persoonlijke werkomstandigheden van de medewerkers, die vanwege de grote politieke en bestuurlijke aandacht voor hun dossiers vaak onder hoge druk werken. Je denkt mee over hun persoonlijke ontwikkeling, kunt relativeren, luisteren en ruimte bieden. Zowel binnen het directieteam als daarbuiten stá je voor je medewerkers. Tegelijkertijd werk je nauw samen met de andere leden van het directieteam en faciliteer je de samenwerking over de grenzen van de afdelingen van de directie. Tot slot zorg je voor een uitstekende samenwerking met collega-directies, binnen het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen en het programma-directoraat-generaal Omgevingswet.

Functie-eisen:

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt recente ervaring als leidinggevende of ervaring als coördinator / plaatsvervangend hoofd.
 • Je hebt ruime ervaring met advisering in een politiek-bestuurlijke context, bij voorkeur met verschillende bestuurslagen en in relatie tot (deels) gedecentraliseerd beleid.
 • Je hebt ervaring met samenwerking met verschillende belanghebbende partijen, zowel binnen als buiten de Rijksoverheid en met lokale overheden en provincies.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van ruimtelijke ordening.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven, houdt overzicht en voelt je verantwoordelijk in de keten; daarbij behoud je rust, ben je doortastend en communicatief sterk.
 • Je kunt goed gestructureerd werken en weet het overzicht te behouden over complexe trajecten.
 • Je bent een verbinder en netwerker pur sang; je hebt ervaring met het gezamenlijk bereiken van opgaven en het opbouwen en effectief gebruiken van een (strategisch) netwerk.
 • Je bent goed in onderhandelen en het omgaan met tegenstrijdige belangen.
 • Je bent zichtbaar integer, hebt het nodige zelfinzicht en zorgt voor reflectie in het veld.
 • Je bent stressbestendig, kunt onder tijdsdruk werken en omgaan met weerstand.

Publiek leiderschap
Je beschikt over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede visie op publiek leiderschap (https://www.algemenebestuursdienst.nl/documenten/publicatie/2016/06/30/visie-op-publiek-leiderschap). Dit zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het ‘eigen’ domein, zoekt actief de samenwerking en cocreatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.”
Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.”
Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.”
Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk.
Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, et cetera) en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van jou wordt verwacht dat je regelmatig van functie verandert. Een minimale functieduur van drie jaar is wenselijk, een gemiddelde functieduur van vijf jaar is het uitgangspunt.

Reageer voor  12 februari
> meer informatie