Vlaams Bouwmeester

Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt een:

De centrale missie van het bouwmeesterschap kan als volgt worden omschreven:

Het bouwmeesterschap heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, integrale toegankelijkheid, enz. Deze inzet wordt geconcretiseerd in de begeleiding van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten op het vlak van het ontwerpen en realiseren van gebouwen, publieke ruimte, landschap en infrastructuur.

U begeleidt publieke bouwheren, vooral in de conceptfase, waarbij de nadruk wordt gelegd op de begeleidende, inspirerende en ondersteunende rol van het bouwmeesterschap. Daarnaast doet u als Vlaams Bouwmeester aan visievorming en reflectie inzake architectuurkwaliteit, kwaliteitsvol ontwerpen en bouwen in de hedendaagse samenleving.

De voorziene indiensttredingsdatum is 1 juli 2020. Het betreft hier een contract van bepaalde duur, voorzien tot 30 juni 2025.

Wie zoeken we?
De Vlaams Bouwmeester beschikt over sterke vaktechnische competenties met betrekking tot architectuur en stedenbouw, met noties over de werking van de overheid. Hij/zij is een kritisch denker die in staat is architecturale vraagstukken te kaderen binnen een bredere context en geniet algemene erkenning voor zijn/haar deskundigheid binnen het werkveld.
Daarnaast wordt extra nadruk gelegd op de ‘people management skills’. De Vlaams Bouwmeester bekleedt een onafhankelijke positie, maar is ook onderdeel van de Vlaamse overheid waar overkoepelende waarden en normen worden gehanteerd met betrekking tot leiderschap en transparantie. Er wordt verwacht dat de waarden van de Vlaamse overheid (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) in de dagelijkse werking toegepast worden. De Vlaams Bouwmeester moet zijn/haar team dus op een positieve manier begeleiden, motiveren en coachen.
Binnen de taakstelling van de Vlaams Bouwmeester is het belangrijk om integer en deontologisch te handelen. Vijf principes van de deontologische code verdienen in het kader van de functie extra aandacht: loyauteit, betrouwbaarheid, objectiviteit, zorgvuldig beheer van overheidsmiddelen en spreekrecht en -plicht.

Voor deze vacature gelden volgende deelnemingsvoorwaarden:

-U hebt een diploma architect of ingenieur-architect
-U hebt minstens 10 jaar ruime ervaring, kennis en inzicht in het brede architectuurveld (architectuur, ruimte, stedenbouw, landschap, academisch onderzoek, …)
-U geniet algemene erkenning voor uw deskundigheid binnen het werkveld. Deze erkenning blijkt bijvoorbeeld uit positieve recensies of prijzen, publicaties van uw hand in toonaangevende vakliteratuur (nationaal en/of internationaal) of uw deelname aan het publieke architectuurdebat als spreker op seminaries, deelnemer van rondetafelgesprekken of debatten, of als auteur of onderwerp van publicaties in nationale of internationale vaktijdschriften.

Solliciteer voor 27 maart 2020 > meer informatie over de vacature