Senior medewerker vastgoed en ruimtelijke ordening

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten zoekt een:

Infrastructuur en ruimtelijke ordening; daar draait het om in jouw baan. Jij gaat als senior medewerker vastgoed en ruimtelijke ordening aan de slag met beleid en het ontwikkelen van plannen. Zo heb je met je collega’s van het stafbureau Vastgoed in Den Helder de belangrijke taak om mee te werken aan veiligheid op en vanuit zee.

Als senior medewerker vastgoed en ruimtelijke ordening zet je je in voor beleids- en planontwikkeling op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening. Je houdt je bezig met oefen- en schietterreinen, maar ook met het macrotoewijzingsplan van de Defensiestaf. Gaat het over het beheer en de instandhouding van het vastgoed van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) of de behoeftes van de decentrale CZSK-eenheden? Ook daaraan lever jij een bijdrage.

Een andere taak is het coördineren van vastgoedactiviteiten. Dat betekent dat je aan de slag gaat met infrabijdragen aan plannen, met kijken aan welke infrastructurele zaken behoefte is en met het in de gaten houden van de planning. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de afstemming met anderen. Verder stel je de microtoewijzing van COVO-gelden vast, die je ook beschikbaar stelt.

Tot slot lever je een bijdrage aan het advies aan het hoofd van de afdeling Maritieme Ondersteuning als het gaat om vastgoed en ruimtelijke ordening. En werk je aan de plannings- en rapportagedocumenten die zijn afgesproken met de directie. Zo zorg jij onder meer voor vastgoedinformatie die nodig is voor het verkrijgen van vergunningen.

Functie-eisen

  • Je hebt een technische opleiding op hbo- of universitair niveau, bij voorkeur in de richting civiele techniek, bouwkunde of ruimtelijke ordening (RO).
  • Je hebt kennis van de CZSK-organisatie.
  • Je hebt kennis van CDC-bedrijven en dienstverleningsstructuren en -processen, en kennis van wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur.
  • Je hebt vaktechnische kennis op het gebied van vastgoed en RO, en kennis van de ontwikkelingen binnen het vastgoed(beheer) en de ruimtelijke ontwikkeling.
  • Je hebt inzicht in de consequenties van inframaatregelen en RO-aspecten voor de bedrijfsprocessen van het CZSK.
  • Je bent kostenbewust en hebt inzicht in de bedrijfseconomische situatie van de eigen eenheid.

Reageer voor 28 februari > meer informatie