Beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen en Energie zoekt een:

Het Klimaatakkoord behoeft geen nadere toelichting. Met de uitvoering zijn we inmiddels volop aan de slag. Als nieuwe beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving bij de directie Bouwen en Energie in Den Haag draag jij hieraan bij. Terwijl je gelijktijdig meedenkt over thema’s als klimaatadaptatie en circulair of natuur-inclusief bouwen.

De energietransitie in de gebouwde omgeving met zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen is een enorme uitdaging, die iedereen in Nederland gaat raken. In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt hoe we deze transitie gezamenlijk met alle stakeholders vorm kunnen geven. Inclusief hoe we die afspraken kunnen omzetten naar wetgeving en praktijk. Als beleidsmedewerker klimaat en energietransitie gebouwde omgeving hebben zowel invulling geven aan de afspraken uit het Klimaatakkoord als het meedenken over thema’s zoals hierboven genoemd nadrukkelijk je interesse en aandacht.

Jij staat aan de basis van het beleid met als doel voor 2050 tot een CO2-arme gebouwde omgeving te komen. Je bent in staat in een complexe politieke en maatschappelijke omgeving beleid te maken. Dit doe je samen met relevante stakeholders binnen en buiten het Rijk.

Bij de afdeling Sectoraal Beleid Energietransitie werken we aan het instrumentarium voor de verduurzaming van verschillende sectoren. Denk aan gebouwen in de huursector, de utiliteitsbouw (alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben) en de woningeigenaren. Voor de utiliteitsbouw, zoals kantoren, scholen, zorginstellingen en bedrijfshallen, wordt op dit moment met de sector uitgedacht hoe zij optimaal de transitie naar een CO2-arme voorraad kunnen inzetten. Maar ook met woningeigenaren kijken we wat nodig is om de transitie voor hen betaalbaar te maken. Welke informatie moet worden ontsloten zodat ze weten wat ze moeten doen en waar ze terecht kunnen. Hoe ontsluiten we deze informatie zodat zoveel mogelijk woningeigenaren bereikt worden? Met verhuurders en huurders maken we afspraken voor de korte en lange termijn, maken we subsidieregelingen en onderzoeken we hoe de regelgeving de transitie beter kan stimuleren. Klimaatadaptatie richt zich op de vraag hoe de gebouwde omgeving zich kan voorbereiden op verandering van het klimaat. Op hittestress en hoosbuien. Wat kunnen medeoverheden doen, wat hebben ze nodig van het Rijk en hoe kunnen burgers worden ondersteund?

Het werken aan deze dossiers vraagt van medewerkers op deze beleidsterreinen creativiteit en overtuigingskracht maar ook inzicht en belangstelling voor juridische en financiële vraagstukken. Als je je uitgedaagd voelt en kennis en ervaring in huis hebt die van toegevoegde waarde is, dan ben jij van harte uitgenodigd te reageren.

Functie-eisen

  • Je hebt een wetenschappelijke opleiding afgerond, maar belangstellenden met een technische achtergrond worden ook van harte uitgenodigd te reageren.
  • Je hebt enige werkervaring.
  • Je hebt uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden.
  • Je bent in staat tot beleid maken in een complexe maatschappelijk en politieke omgeving.
  • Je neemt specifieke kennis en ervaring mee die relevant is voor de energietransitie.
  • Je bent goed in staat tot samenwerking en verbinding met je collega’s binnen het Rijk en met externe partijen.

Reageer voor 3 juli

Meer informatie / More information