Expert architectuur

Rijksvastgoedbedrijf zoekt een:

Een rijkskantoor, een rechtbank, of een kazerneterrein: steeds weer realiseert het Rijksvastgoedbedrijf een professionele, inspirerende omgeving voor rijksmedewerkers en militairen. Hierbij ben jij als expert architectuur onmisbaar. Gedreven en effectief ga je vanuit Den Haag de uitdagingen aan rondom de verduurzaming van onze portefeuille, gebiedsgerichte aanpak, optimale veiligheid en technische innovatie.

Onze opgaven bestaan bijvoorbeeld uit het verduurzamen en moderniseren van een (monumentaal) pand. Of het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van een pand voor de huisvesting van onze gebruikers. Daarbij kijk je naar de maatschappelijke meerwaarde, zoals de omgeving van een rijkskantoorpand voor de stad en omwonenden. Het zijn dit soort complexe renovatie- en nieuwbouwprojecten waarbij jij optreedt als de deskundige architect. Je projecten liggen op verschillende locaties in het land en je ziet hierbij al in de voorfase kansen en mogelijkheden qua omgevings-, gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Je doorgrondt de huisvestingsvraag door aan de gebruikers de juiste vragen te stellen. Via ontwerpend onderzoek kom je tot de kern van de vraag. Je borgt in zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase de architectonische kwaliteit van ons vastgoed.

Binnen je projecten werk je vanuit een integrale aanpak samen in een multidisciplinair team. Je weet binnen de organisatie snel je weg te vinden. Is er sprake van tegengestelde belangen? Dan strijk jij deze rimpels op natuurlijke wijze glad. Je signaleert kansen om de architectonische functionaliteit te combineren met duurzame en circulaire oplossingen en brengt deze overtuigend bij de juiste mensen voor het voetlicht. Continu ben je je bewust van het feit dat je werkt met overheidsgeld en dat je beslissingen politiek gevoelig kunnen liggen.

Je kent na verloop van tijd de ontwikkelingen in onze organisatie en de markt, en vertaalt deze naar onze praktijk. Ook weet je collega-architecten van het Rijksvastgoedbedrijf gemakkelijk te vinden en heb jij je eigen inbreng in de brede kennisontwikkeling. Zo kom je bijvoorbeeld met praktische voorstellen over bijvoorbeeld circulariteit, parametrisch ontwerpen en processtandaardisatie. Continu heb je ons gezamenlijke doel voor ogen: het via optimaal vastgoed realiseren van de doelen en ambities van het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met, en met oog voor, de omgeving.

Functie-eisen:

 • Je hebt een wo-diploma architectuur en ruime ervaring (minimaal zeven jaar) met het realiseren van architectonische kwaliteit in complexe huisvestingsprojecten.
 • Je hebt kennis van circulair bouwen en ervaring als adviseur.
 • Je hebt ervaring met het formuleren van eisen en het opstellen van gunningscriteria.
 • Je hebt affiniteit met nieuwe productietechnieken en materiaaltoepassingen.
 • Je hebt een vlotte pen en kunt je ook mondeling goed uitdrukken.
 • Je kunt conceptueel denken, bent goed in staat om draagvlak te creëren voor je visie op architectuur, en kunt deze vertalen naar praktische acties.
 • Je bent gericht op samenwerking, weet sectie- en afdelingoverstijgende verbanden te leggen en hechte relaties op te bouwen.
 • Je bent analytisch sterk en ziet dan ook snel kansen en risico’s.
 • Je hebt inzicht in hoe een organisatie en de omgeving ervan werkt: je hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en past je aanpak hierop aan.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en hebt oog voor je eigen ontwikkeling.
 • Je bent flexibel en beschikt over overtuigingskracht.

Reageer voor 20 juli > meer informatie over de vacature