Planbureau voor de Leefomgeving

Sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij Planbureau voor de Leefomgeving zoekt een:

De toegankelijkheid van de woningmarkt, de verduurzaming van de woningvoorraad, de werking van regionale economie en arbeidsmarkt, de relatie tussen ruimte en mobiliteit, en de transitie naar duurzame mobiliteit. Stuk voor stuk onderwerpen in het brandpunt van de politieke en maatschappelijke belangstelling. Onderwerpen waar jóuw sector Verstedelijking en Mobiliteit in Den Haag zich over buigt.

Als hoofd van de sector Verstedelijking en Mobiliteit, onderdeel van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), ben je een betrokken en verbindend leidinggevende voor een groep onderzoekers. Je inspireert medewerkers en weet hoe je eigenwijze professionals in hun kracht kunt zetten, kunt uitdagen en hun eigen verantwoordelijkheid laat nemen. Mensen, disciplines en onderzoeksthema’s breng je bij elkaar en je haalt daarbij het beste uit het team naar boven.

Jouw belangrijkste taken als hoofd van de sector Verstedelijking en Mobiliteit

 • Je geeft, samen met je plaatsvervanger, leiding aan de sector (30 fte in vaste en tijdelijke dienst). Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, inclusief HRM-taken en financiën, de inhoudelijke kwaliteit van de producten en de strategische ontwikkeling van de sector.
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het werkprogramma van het PBL op het terrein van verstedelijking en mobiliteit én voor bijdragen op dit terrein aan integrale PBL-producten, zoals de ‘Balans van de Leefomgeving’ en de analyse van verkiezingsprogramma’s.
 • Je draagt, samen met het hoofd van de sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, het PBL-brede thema ‘Stad en regio in ontwikkeling’, een van de vier grote opgaven waar het PBL zijn werkzaamheden op focust.
 • Je levert als lid van het managementteam een actieve bijdrage aan de strategieontwikkeling en -implementatie van het PBL.
 • Je vormt een brug tussen beleid en wetenschap.
 • Je vertegenwoordigt de sector in de buitenwereld en draagt resultaten en conclusies van PBL-onderzoek uit bij de verzoekers, ambtelijke en bestuurlijke instanties, aanpalende organisaties, universiteiten en kennisinstellingen en andere belanghebbenden op alle voorkomende niveaus van besluitvorming (regionaal, nationaal, Europees en mondiaal).

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het aansturen van wetenschappelijk onderzoek en bewezen vaardigheid in het leidinggeven aan een groep onderzoekers.
  • Je hebt kennis van het actuele beleid op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en verstedelijking, en een scherp gevoel voor het politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke debat op deze terreinen in het bijzonder, en het werkterrein van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het algemeen.
  • Je bent bij voorkeur gepromoveerd en hebt ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek op een voor de sector relevant expertiseveld, wat blijkt uit wetenschappelijke publicaties. Je hebt het liefst al ervaring met interdisciplinair werken. Je combineert scherpte met relativeringsvermogen en hebt zowel affiniteit met kwantitatief als kwalitatief onderzoek.
  • Je hebt een visie op het onderzoeksprogramma van de sector en kunt de daaruit volgende prioriteiten bepalen en moeilijke keuzes maken.
  • Je kunt (toekomstige) beleidsagenda’s en issues uit de samenleving vertalen in relevante en praktisch haalbare onderzoeksprogramma’s en -projecten. Je kunt deze onderzoeksprogramma’s en -projecten binnen de vastgestelde randvoorwaarden laten uitvoeren (begrotingen, capaciteitsplanning).
  • Je kunt verbindingen leggen, zowel buiten het PBL met de werelden van beleid, praktijk en wetenschap, als binnen het PBL met de verschillende sectoren.
  • Je hebt een netwerk op het expertiseveld van de sector en kunt strategische samenwerkingsverbanden aangaan binnen en buiten de organisatie.
  • Je beseft dat de rol van de kennis tegelijkertijd van groot belang is én onder druk staat in beleid en samenleving, en dat gesprekken over normativiteit, onafhankelijkheid en onzekerheid inherent deel uitmaken van het debat.
  • Je communiceert met oog voor de positie van het planbureau, maar durft ook te zeggen waar het op staat als dat nodig is.
  • Je hebt affiniteit met de PBL-brede missie en kunt zo bijdragen aan de instituutsbrede strategie.
  • Je kunt mondeling en schriftelijk helder communiceren, vanuit een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor de positie van een onafhankelijk planbureau in een politiek en bestuurlijk krachtenveld.

Reageer voor 24 augustus. Meer informatie over de deze functie.