drie commissieleden

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zoekt een:

Bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Amsterdam ontstaan per 1 januari 2021 vacatures voor

één architectlid, één bouwhistoricus en één lid architectuurhistorie

Vereisten

  • gezaghebbend in het vakgebied;
  • kennis van de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad;
  • relevante ervaring in het werkveld van architectuur en cultuurhistorie;
  • gevoel voor ontwerpprocessen en aantoonbare ervaring met advisering binnen een gevarieerde stedelijke context;
  • een evenwichtig oordeel kunnen geven over architectuur, cultuurhistorie en bouwhistorie vanuit een breed perspectief;
  • goede communicatieve eigenschappen;
  • geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Amsterdamse gemeentebestuur.

Meer informatie
Een uitgebreide vacaturetekst en meer informatie over de commissie en de welstandsnota zijn te vinden op www.crk.amsterdam.nl

Procedure
Sollicitaties stuurt u vóór 6 september 2020 per e-mail aan p.rosenberg@amsterdam.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie / More information