Adviseur landschap en cultuurhistorie

Rijkswaterstaat zoekt een:

In jouw functie adviseer je over het toepassen van ontwerpend onderzoek bij gebiedsontwikkeling, over landschappelijke inpassing en cultuurhistorie bij omgevings- en assetmanagement en tijdens het aanleg- en onderhoudsproces. Daarnaast voer je voortoetsen uit voor landschap en cultuurhistorie in het kader van verkenningen en planuitwerkingen bij MIRT/mer projecten.

Vanuit de landelijke dienst vervul je een brugfunctie tussen beleid en uitvoering. Samen met je collega’s Ruimte en Cultuurhistorie draag je bij aan kennisontwikkeling op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie. Soms gebeurt dit door in een (pilot)project een kennisbijdrage te leveren; steeds is het doel om hier generieke en landelijke principes of bouwstenen uit te kunnen destilleren. Dankzij je adequate kennis kom je met pragmatische, analytisch sterke adviezen die je goed weet uit te dragen. Je kent de relevante ontwikkelingen in het kennisveld en vertaalt deze, of laat deze vertalen, naar nuttige toepassingen binnen Rijkswaterstaat. Je onderhoudt daarbij een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie.

Je bent een enthousiast ambassadeur voor je vakgebied en weet de juiste toon te vinden om hier binnen adviestrajecten aandacht voor te vragen of een inbreng te leveren in programma’s. Hierbij weet jij dat het vinden van de balans tussen technische doelen, belangen in de samenleving en jouw vakgebied onontbeerlijk is.

Eén van de eerste klussen waar je mee aan de slag gaat is het opstellen van ontwerpvoorwaarden voor de landschappelijke inpassing van RWS kunstwerken (zoals sluizen en bruggen) met monumentale waarde.

Met het programma Ons Landschap staat de rol van de rijksoverheid op het gebied van landschap weer meer dan voorheen op de beleidsagenda. De omvang en de complexiteit van duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beleid zijn volop in ontwikkeling met dossiers als de Nationale Omgevingsvisie, energietransitie, stedelijke bereikbaarheid en integraal waterbeheer. Onderwerpen die van invloed zijn op het werk van RWS.

Je werkt bij het Cluster Ruimte van de afdeling Ruimte, Economie en MIRT. Dit team fungeert als sparringpartner; daarnaast werk je met collega’s door de gehele organisatie aan uiteenlopende opdrachten. Je hebt regelmatig contact met andere overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen en adviesbureaus. In een aantal gevallen treed je ook op als opdrachtgever richting adviesbureaus, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van kennisproducten.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen:

  • Je hebt een afgeronde opleiding Landschapsarchitectuur of een vergelijkbare opleiding.
  • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring met advisering en met het maken van adviesproducten en -diensten op het gebied van landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
  • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van historisch landschap. Idem op het gebied van gebouwd erfgoed dan wel de bereidheid om je daarin te ontwikkelen.
  • Je bent een enthousiast pleitbezorger voor je vakgebied en weet het belang daarvan uit te dragen binnen de organisatie.
  • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Solliciteer voor 28 september > meer informatie over de vacature