Stadsbouwmeester Enschede (max 12u p/w)

Het Oversticht zoekt een:

Enschede stuurt proactief op ruimtelijke kwaliteit. Op plekken die er toe doen stijgt architectuur, stedenbouw, cultuurhistorie, landschap, openbare ruimte en kunst boven het basisniveau uit. Een onafhankelijk stadsbouwmeester geeft sturing aan deze omgevingskwaliteit (welstand).

Ben jij iemand die bij wil dragen aan de groei, die de grootste stad van Overijssel wil doormaken? Kun jij schakelen tussen schaalniveaus en strategisch adviseren op de doorgroei van Kennispark met haar innovatieve bedrijvigheid en Universiteit Twente, die de meeste startups van Nederland heeft? Wil jij bijdragen aan de grootse ontwikkelingen van Centrumkwadraat en de Kop, die de binnenstad met een kwart vergroten? Help je mee om nieuwe woonmilieus te ontwikkelen in Cromhoffpark en Janninkkwartier? Heb jij affiniteit met onze rijke cultuurhistorie die je in kan zetten voor een nieuwe toekomst? Zie jij het belang van het prachtige buitengebied met oude erven en buitenplaatsen, dat volop in beweging is? Dan komen we graag met je in contact.

Wat ga je doen?
Als stadsbouwmeester werk je samen met een collega stadsbouwmeester die hoofdzakelijk in de gebieden met basis beeldregie van Enschede opereert. Daarnaast ben je klankbord en sparringpartner van de gemeentelijke vakafdelingen (onder andere stedenbouwkundigen, ontwerpers, projectmanagers en bouwplantoetsers) over op te stellen beleid en plannen. De gemeente Enschede kent een stevige traditie in het ontwerpen van plannen met een afdeling waar alle ontwerpende expertise aanwezig is. Je bent als geen ander in staat om mensen en groepen te verbinden en als teamspeler zul je een belangrijke rol spelen in de nieuw op te richten gemeentelijke adviescommissie. Deze adviescommissie zal vanuit de omgevingswet op strategisch niveau opereren gericht op samenhang in beleid en ontwikkelingen van de stad.
Met een positieve instelling probeer je betrokkenen te enthousiasmeren en te inspireren om te werken aan kwalitatieve en innovatieve oplossingen die bijdragen aan een (nog) betere kwaliteit van de leefomgeving. Waar nodig overbrug je tegenstellingen tussen gemeente, marktpartijen of andere belanghebbenden en maak je complexe materie en vaktaal begrijpelijk en aansprekend.

Specifiek betreft het de volgende taken:

 • Klankbord en ruimtelijk sparringpartner voor college, stadsbouwmeester (basis-gebieden), gemeentelijke vakafdelingen, management en bestuur;
 • Adviseur met betrekking tot welstandsaspecten in het kader van de omgevingsvergunning.
 • Toekomstig lid van de gemeentelijke adviescommissie van de gemeente, deze legt verantwoording af en rapporteert aan het gemeentebestuur van Enschede;
 • Belangrijke spil in diverse kwaliteitsteams.

Wat is onmisbaar voor deze functie?

 • Een onafhankelijk, inspirerend en gezaghebbend adviseur (architectuur/stedenbouw) met excellente deskundigheid. Dit blijkt uit innovatieve beroepspraktijk en kennis van (inter)nationale ontwikkelingen op het vakgebied;
 • Aantoonbare kennis, affiniteit en ervaring op het gebied van cultuurhistorie, landschap en de inrichting van openbare ruimte;
 • Strategisch inzicht en visie op nieuwe vormen van sturing op ruimtelijke kwaliteit en een uitgebreid en actueel (inter)nationaal netwerk;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht, oog voor samenwerking en verbinding en waar nodig het overtuigen van partijen.
 • Betrokkenheid bij en affiniteit met de identiteit en cultuur van Enschede
 • Een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke context en bestuurlijke verhoudingen.

Ons aanbod

 • Je werkt samen met een ambitieuze gemeente en organisatie (Het Oversticht) met specialisten op het gebied van erfgoed, landschap, stedenbouw, architectuur, archeologie en verduurzaming aan de omgevingskwaliteit in Enschede;
 • Een uitdagende rol met veel eigen inbreng en inspirerende sparringpartners, waardoor jij en jouw idee├źn zich nog verder kunnen ontwikkelen;
 • Benoeming vindt plaats voor de periode van 1 jaar (tot de invoering van de omgevingswet) met de intentie om daarna de benoeming met 3 jaar te verlengen. De voor de uitoefening van deze rol benodigde tijd schatten we in op maximaal 12 uur per week.

Belangstelling?
Herken jij jezelf in deze rol in een ambitieuze gemeente? Reageer dan voor 8 november 2020 door een mail te sturen naar solliciterenbij@hetoversticht.nl. Wil je eerst nog aanvullende informatie? Stuur dan een WhatsApp naar Rik Onderdelinden (0654232003). Hij beantwoordt je app of belt je terug.

Meer informatie / More information