Project-/programmadirecteur Rijksvastgoedbedrijf

Rijksvastgoedbedrijf zoekt een:

Als Rijksvastgoedbedrijf zijn we ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo kiezen we waar mogelijk voor passende herontwikkeling en nemen we bij projecten nadrukkelijk de ambities mee uit het regeerakkoord op het gebied van onder meer woningbouw en circulaire economie. Als project-/programmadirecteur lever jij hieraan een essentiële bijdrage door uitdagende vastgoedprogramma’s en -projecten in goede banen te leiden. En daar heeft de hele samenleving profijt van.

De renovatie van het Binnenhof. De herbestemming van voormalig militair vliegveld Valkenburg. De verkoop van de koepelgevangenis in Breda. Het zijn voorbeelden van complexe, directie-overstijgende en politiek-bestuurlijk sensitieve programma’s en projecten waarmee jij als project-/programmadirecteur aan de slag gaat. Of het nu gaat om gebiedsontwikkelingsprojecten, de coördinatie van verkoopprogramma’s of het ontwikkelen van vastgoedposities en huisvestingsprojecten: aan jou de uitdagende taak om de afgesproken doelen bij deze vastgoedopgaven te realiseren. Hierbij houd je uitdrukkelijk rekening met de regionale opgaven en de ambities van het Rijk op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, circulaire economie en sociaal-economische thema’s.

Een gevarieerd takenpakket? Reken maar. Meestal ga je met meerdere projecten en programma’s tegelijk aan de slag. Ook ontplooi je initiatieven, bijvoorbeeld door ontwikkelingen op het gebied van grondbeleid of klimaatadaptatie te vertalen naar een rijksbrede visie. Binnen de projecten en programma’s ben jij verantwoordelijk voor de interne coördinatie, waarbij je multidisciplinaire teams inhoudelijk aanstuurt. Hierin zitten (ingehuurde) projectleiders en -medewerkers, maar ook specialisten op juridisch en financieel gebied. Daarnaast speelt de afstemming met betrokken overheidspartners en marktpartijen een prominente rol in jouw functie. Jij oefent invloed uit om partijen met hoge eisen en eigen bevoegdheden en belangen in beweging te krijgen. Dit alles om het uiteindelijke doel te bereiken.

We zijn bij het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar twee project-/programmadirecteuren. Met welke vastgoedopgaven je aan de slag gaat, bepalen we in overleg.

Functie-eisen
Met enthousiasme en oog voor resultaat leid jij projecten en programma’s in goede banen. Je begrijpt dat die sterk worden beïnvloed door bijvoorbeeld verschuivingen in beleid of economische ontwikkelingen. Gelukkig denk je altijd een paar stappen vooruit en weet jij hoe je opdrachtgevers en gebruikers het vertrouwen biedt. Goed kunnen samenwerken én communiceren zijn essentieel in jouw werk. Net als haarfijn kunnen aanvoelen wat er binnen en buiten onze organisatie speelt. Jij schakelt gemakkelijk van een strategische visie naar tactisch en operationeel niveau. Ook kun je een netwerk opbouwen en onderhouden. Je weet vanwege jouw politiek-bestuurlijke antenne wie je voor je hebt, wat de verschillende belangen zijn en past je communicatie hierop aan. Hierbij sta je stevig in je schoenen en beschik je over vindingrijkheid en een natuurlijk overwicht, waarbij je partijen met heldere en bondige argumenten overtuigt van jouw adviezen.

Wat je verder nog in huis hebt:

  • Een relevante academische opleiding, bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, rechten, geografie of bestuurskunde, bij voorkeur aangevuld met specifieke vastgoedopleidingen, zoals de Master of (Science) Real Estate, Master of Business Administration, de Nederlandse Opleiding voor Vastgoedmanagement of de Master City Developer.
  • Relevante ervaring met complexe vastgoedprojecten en/of –programma’s in een politiek, bestuurlijk en maatschappelijk gevoelige omgeving, bijvoorbeeld veranderprogramma’s en/of gebiedsontwikkelings-, huisvestings- en verkoopprojecten.
  • Ervaring met leidinggeven aan multidisciplinaire projectteams.
  • Brede kennis van gebiedsontwikkeling.
  • Kennis van de laatste ontwikkelingen en trends in het vakgebied. Van belang is dat je die kunt vertalen naar projecten en programma’s.

Reageer voor 29 november > meer informatie over de vacature