senior landschapsarchitect / projectleider

H+N+S Landschapsarchitecten zoekt een:

H+N+S Landschapsarchitecten zoekt een enthousiast ontwerptalent met rijke ervaring in het zelfstandig trekken van complexe projecten

Belangrijke competenties:

  • Biedt ontwerpkwaliteit door de schalen heen en is in staat tot het doen van ontdekkingen en innovaties
  • Is scherp in de vraagstelling en analyse en kan strategisch denken en handelen en dat vertalen in het ontwerpwerk
  • Heeft een brede interesse en een goed ontwikkelde ‘antenne’ voor nieuwe ontwikkelingen en kansen
  • Fungeert binnen het bureau als inspirator en heeft een voorbeeldfunctie in zeggen en doen
  • Is collegiaal, gedreven en enthousiast met een uitgesproken teamgeest

Stuur jouw motivatie, curriculum vitae en portfolio (max. 5 pagina’s) aan Gepke Heun, bureaumanager: g.heun@hnsland.nl

Reageren voor: 7 december 2020

Over H+N+S
H+N+S Landschapsarchitecten is een bureau voor landschapsarchitectuur waar ruimtelijk ontwerp, visievorming en onderzoek hand in hand gaan. Het bureau maakt innovatieve plannen voor de inrichting en het gebruik van de (groene) buitenruimte op alle schaalniveaus: van tuin tot regionaal landschap en van boezemkade tot riviersysteem. H+N+S werkt voor de rijksoverheid, provinciale en gemeentelijke overheden, waterschappen, marktpartijen, non-gouvernementele organisaties (ngo´s) en particulieren. H+N+S Landschapsarchitecten is sinds de oprichting in 1990 gestaag gegroeid en bestaat momenteel uit 25 professionals, met elkaar verbonden door liefde voor het vak en passie voor het landschap.

Zie voor meer informatie: www.hnsland.nl

Meer informatie / More information