Stedenbouwkundige

Gemeente Weert zoekt een:

De Gemeente Weert zoekt een Stedenbouwkundige!

HBO/WO | 1 jaar, mogelijkheid vast | 28-32 uur

Maak kennis met de afdeling Ruimte en Economie!
Wij zijn de afdeling Ruimte en Economie. Een enthousiaste afdeling die zich met veel ambitie inzet voor de toekomst van Weert. De afdeling bestaat uit 2 teams, team Vastgoed en team Ruimtelijke Ontwikkeling. Er werken in totaal ca. 40 medewerkers op het terrein van economie, duurzaamheid, mobiliteit, milieu, accountmanagement, water, groen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling, grondexploitatie en vastgoed. Onlangs is de strategische visie vastgesteld en werken we aan de vertaalslag naar beleid en uitvoering. Ook zijn we enthousiast bezig met de verdere invoering van de Omgevingswet en als onderdeel daarvan met de Omgevingsvisie. Graag delen we onze expertise met jou en leren we van jouw pro-activiteit en frisse kijk. Samen maken wij het verschil!

Werken als Stedenbouwkundige
Weert is een stad in het groen. Het landelijk en het stedelijk gebied hebben ieder hun eigen dynamiek, mogelijkheden en kwaliteiten. Je werkt samen met een gevarieerd team en de bewoners aan de ontwikkeling van de Gemeente Weert. Dit omvat diverse ontwerpopgaven in met name binnenstedelijke maar ook suburbane gebieden en vergt schakelvermogen op meerdere schaalniveaus: regio, stad, wijk en bouwblok.

Een greep uit je takenpakket:

  • Je adviseert over de ruimtelijke en stedenbouwkundige omgevingskwaliteit en ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen in de stad;
  • Je stelt ruimtelijke kaders op voor kansrijke initiatieven. Deze taak omvat onder andere het onderzoeken en analyseren van ruimtelijke situaties op verschillende schaalniveaus, het opstellen van programma’s van eisen ten behoeve van de ruimtelijke planvorming, het vervaardigen van ideeënschetsen en het voeren van (in-en extern) overleg daarover;
  • Je spart met initiatiefnemers, collega’s en het bestuur en geeft jouw visie op de opgave;
  • Het wekelijks beoordelen van en adviseren over kleinere en grotere bouwinitiatieven van derden op stedenbouwkundige en ruimtelijke haalbaarheid;
  • Opstellen of beoordelen van integrale visies, stedenbouwkundige plannen en beeldkwaliteit plannen voor deelgebieden in de stad. Je werkt met interne en externe partijen aan stedenbouwkundige projecten zoals zelfbouw, transformatie en stedelijke vernieuwing.

Jouw kwaliteiten
Je hebt uitstekende communicatieve en beeldende vaardigheden en je bent daarmee in staat om jouw inzichten overtuigend over te brengen. Dit kan jij uiteraard ook bij tegengestelde belangen. Je biedt een toegevoegde waarde in een relatienetwerk met partners zoals de provincie Limburg en de gemeenten in de regio en staat voor de belangen van Weert. Je bent in staat de Weerter belangen te borgen in regionaal en provinciaal beleid en tevens de vertaling te maken vanuit landelijk en provinciaal beleid en ontwikkelingen naar uitvoering in Weert. Uiteraard toon je hierbij de nodige creativiteit. Daarnaast ben je oplossingsgericht, resultaatgericht, heb je een open en verbindende houding en heb je een duidelijke visie op de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente.

Jouw achtergrond

  • Minimaal een afgeronde relevante HBO/WO opleiding;
  • Kennis van en affiniteit met de inrichting van de openbare ruimte, landschapsarchitectuur en architectuur(geschiedenis);
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in een soort gelijke functie binnen een (overheids-) organisatie of ervaring met stedenbouwkundige planvorming in of voor lokale overheden;
  • Ervaring/ bekendheid met regionale netwerken.

Daarom wil je bij de gemeente Weert werken!
Jij krijgt écht de mogelijkheid om je te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen. Er is volop ruimte voor eigen initiatief en vrijheid om het eigen werk in te delen en vorm te geven. Wij stimuleren interne groeimogelijkheden en door onze diversiteit aan functies zijn er volop kansen om te groeien!

Jouw salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en varieert van aanloopschaal 10 (minimaal € 2.973,- bruto per maand) tot en met functieschaal 11 (maximaal € 5.169,- bruto per maand) op basis van 36 uur per week. Daarnaast bouw je maandelijks een Individueel Keuzebudget (IKB) op ter waarde van 17,05% van het salaris. Dit budget kun je uit laten betalen, gebruiken om extra verlof te kopen of inzetten voor een opleiding.

Ga ervoor!
Jij vindt het een uitdaging om op een inspirerende en stimulerende manier, samen met bedrijven en burgers, maar ook je collega’s, te zorgen voor een klimaatbestendig Weert en een gezonde duurzame leefomgeving. Overtuig Anouk en collega’s op geheel eigen wijze van jouw motivatie en enthousiasme. Reageer uiterlijk 19 april via A.Cramers@Weert.nl (tel. nr. 06-43386710). De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 27 en 28 april. Een assessment en een Profile Dynamics analyse kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.