Projectleider Natuurinclusief ontwerpen

Provincie Overijssel zoekt een:

Sinds 2017 staan provincies voor de belangrijke opgave om het natuurbeleid in Nederland uit te voeren. Overijssel werkt samen met maatschappelijke partners aan het herstel van de biodiversiteit, maar we richten ons ook op het beleven en benutten van natuur door mensen en bedrijven. We streven naar een natuurinclusieve benadering die mens, economie en natuur weer dichterbij elkaar brengt.

Wat ga je doen?
Voor het programma Natuur voor Elkaar zoeken we een bekwame ontwerper die onze provincie inspireert en op weg helpt om meer natuurinclusieve oplossingen te ontwerpen voor vraagstukken uit de leefomgeving en voor (toekomstige) stadsontwikkeling.

Eén van onze actielijnen is Natuur in de stad en deze richt zich op het vergroenen van steden en dorpen. Als projectleider natuurinclusief ontwerpen werk je op het grensvlak tussen ontwerp, uitvoering, strategie en beleid. Je gebruikt je ontwerpende vaardigheden om ontwikkelingen in de bebouwde omgeving te verrijken met natuur. Je weet daarmee te overtuigen dat natuur een oplossing kan zijn voor allerhande vraagstukken. Je brengt over dat natuur geen kostenpost is, maar een waardecreator. De vraagstukken waar je je mee bezighoudt, variëren van een éénmalige inspiratiesessie voor een specifieke situatie, tot de natuurinclusieve inbreng in een lang en complex stadsontwikkelingsproces.

De vorm die je vaak zult toepassen is een natuuratelier. Je brengt partijen uit de omgeving bij elkaar en samen onderzoek je wat bindt, waar verwachtingen, dromen en ambities van de deelnemers elkaar versterken. Je bepaalt welke provinciale collega’s de ateliers inhoudelijk kunnen voeden. De opbrengst van het atelier is inspiratie, richting en handvatten voor de aanvrager om verdere stappen te zetten. Je laat pas los als je ervan verzekerd bent dat het in goede handen is.

Ook is het jouw taak om deze werkwijze verder te verbreiden, waardoor steeds meer partijen dit inzetten. Zodat de provincie over 3 jaar deze tijdelijke rol met een gerust hart kan loslaten en andere partijen zich het natuurinclusief ontwerpen hebben eigen gemaakt.

Wat breng je mee?

  • Je neemt initiatief, stapt op partijen af, kan inspireren en meebewegen
  • Je hebt ruime kennis en ervaring als landschaps- of (steden)bouwkundig ontwerper.
  • Je hebt een sterk analytisch vermogen en aantoonbaar goede ontwerp- en procesvaardigheden.
  • Je bent zelfstandig in staat om een natuuratelier te organiseren.
  • Je hebt een relevant netwerk dat je gemakkelijk verder uitbouwt, zodat je voor je ateliers een diversiteit aan inspirerende expertise kunt benutten.
  • Je kunt aantoonbaar werken met vraagstukken uit de lokale leefwereld, maar ook op langjarige, stedenbouwkundige trajecten en weet deze werelden met elkaar te verbinden.
  • Je kunt werken op beleidsmatig, strategisch en uitvoerend niveau.
  • Je bent redelijk thuis in natuurbeleid.

Wat bieden wij jou?
Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 3.996,22 Euro en maximaal 5.708,87 Euro (schaal 12) bij een 36-urige werkweek. We zoeken een collega voor minimaal 32-36 uur per week. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 3 jaar.

Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen/opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We kennen een informele werksfeer. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Jouw plek binnen de organisatie
Je gaat aan de slag bij de afdeling Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Daarbij werken we waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven, andere overheden en maatschappelijke organisaties. We spelen in op initiatieven uit de samenleving die aansluiten bij de provinciale ambities.

Naast de inzet op het beleven en benutten van natuur, houdt de provincie zich intensief bezig met het beschermen en herstellen van de natuur. Belangrijk onderdeel daarvan is de zogenoemde Ontwikkelopgave, waarin het herstel van de natuur in de Natura2000-gebieden concreet wordt vormgegeven.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Ingeborg Visscher, programmaleider Natuur voor Elkaar, 06-25312739. Je kunt solliciteren t/m 7 mei 2021 door te klikken op de solliciteerbutton.

Meer informatie / More information