Senior Landschapsarchitect

Gemeente Rotterdam zoekt een:

Als je door Rotterdam loopt, zie je het meteen: hier is altijd wel wat aan de hand. Van hoge hijskranen tot stratenmakers op de grond. In Rotterdam wordt gebouwd! We bouwen extra woningen, scholen en voorzieningen. We maken de buitenruimte in hoog tempo groener, gezonder, toegankelijker en veiliger. Onze 7 Stadsprojecten zijn hier mooie voorbeelden van. De opgave waar we in Rotterdam voor staan, brengt grote uitdaging mee voor landschapsarchitecten. Creativiteit, innovatie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit.

Wegens uitbreiding van de teams, zijn wij op zoek naar een senior landschapsarchitect voor de noordelijke stadswijken van Rotterdam. Hieronder vallen Delfshaven (inclusief Merwe-Vierhavens), Noord en Kralingen-Crooswijk. Daarnaast hebben we ook andere vacatures voor landschapsarchitecten: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures?q=landschapsarchitect

Je taken bestaan uit 4 onderdelen:

 1. Agenderen van opgaven richting opdrachtgevers en bestuur
  Als gebiedssenior heb je het overzicht over het gebied en zie je door je helicopterview wat er nodig is. Je neemt een stevige proactieve positie in bij het samenstellen van het werkpakket en prioriteert waar nodig in overleg met de teammanager van het team. Je adviseert over het wel of niet uitbesteden van opdrachten aan (toonaangevende) externe partijen, formuleert de opgave en toetst het resultaat. Je signaleert lacunes in stedelijk beleid en werkt samen met stedelijke collega’s aan nieuwe producten die voor het gebied relevant zijn. Andersom vertaal je stedelijk beleid (fysiek beleid, maar ook sociaal beleid) naar projecten in de gebieden en adviseer je zo over verbeteringen op het vakgebied.
 2. Strategisch procesmatig handelen
  Je adviseert op processen richting projectmanagers, directie en bestuurlijk opdrachtgevers. In een omgeving met tegengestelde belangen en complexe situaties, kan je scherp formuleren welke stappen het beste doorlopen kunnen worden. Je kan uitstekend prioriteren en bepalen wat er van belang is. Zo lever je mede een richtinggevende bijdrage aan de strategieontwikkeling en – bepaling en prioriteitsstelling. Dit doe je vanuit je eigen vakgebied, maar je kan je ook inleven in andermans belang. Waar nodig zit je aan tafel bij directie of bestuur, gevraagd of op eigen initiatief.
 3. Coachen van de ontwerpers (10 – 15 fte) op inhoud en proces
  Voor de ontwerpers in het team ben je de eerste escalatie. Je doorbreekt impasses waar nodig en helpt in het samenbrengen van belangen. Je kent de interne overlegstructuur en weet waar iets geagendeerd kan worden of hoe iets op een bestuurlijke tafel kan belanden indien nodig. Je adviseert de teammanager ten aanzien van werkverdeling en ontwikkelpunten van medewerkers.
 4. Richting en vormgeven aan de ontwikkeling en positionering van het vakgebied
  Je volgt (inter)nationale ontwikkelingen en resultaten van onderzoek op het vakgebied. Je initieert nieuwe samenwerkingsverbanden, onderhoudt netwerken en draagt bij aan innovatie en kennisuitwisseling. Je vervangt de Expert bij dergelijke aangelegenheden waar nodig.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie over de vacature en de mogelijkheden voor jou? Bekijk dan de vacature op onze vacaturewebsite: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/senior-landschapsarchitect-8665

Meer informatie / More information