Participatie, communicatie & educatie

Podium voor Architectuur zoekt een:

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol (PvA) is één van de labels binnen Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Het geeft invulling aan integrale programmering op betekenisvolle locaties in de polder. Via PvA maken mensen kennis met (landschaps)architectuur, stedenbouw en ruimtelijke vraagstukken. Erfgoed is daarbij het startpunt. PvA agendeert urgente opgaven via kenniscirculatie, dialoog en ontwerp in samenwerking met bewoners, ontwerpers, experts, marktpartijen, kennisinstellingen en overheden. PvA vaart een ambitieuze koers, samen met het netwerk én met de doelgroepen, vanuit de overtuiging dat verbinding een essentiële bijdrage levert aan Haarlemmermeer als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam.

PvA zoekt naar een collega uit de ruimtelijke ontwerpdiscipline met ervaring in participatie/communicatie/educatie. Een toekomstgericht profiel, gevoed door de actuele behoefte op vraagstukken zoals leefbaarheid, wonen, energietransitie, enz.

In ons team houd je je bezig met het (proces) ontwerpen en uitvoeren van participatie in een op maat ontwikkelde vorm van communicatie, afgestemd op specifieke doelgroepen, van bewoners tot professionals en pers. Jongeren als ontwerper, maker en kritisch burger hebben een belangrijke plaats in de groeiende gemeente Haarlemmermeer.

De functie vraagt een eigenzinnige invulling, flexibele denkwijze, gericht op proces en ruimtelijk ontwerp, innovatie, het signaleren van kansen en ontwikkelen van relaties. Snel, tactisch en adequaat reageren is essentieel in ons werkgebied.

Meer informatie / More information