Senior Coördinerend Stedenbouwkundige

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zoekt een:

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werk je als senior coördinerend stedenbouwkundige aan de mooiste en grootste vastgoedportefeuille van het land. En je stapt in op het perfecte moment, want de energietransitie en de maatschappelijke meerwaarde die we als overheid willen creëren, zorgen voor geweldige tijden voor jouw vakgebied. Bij ons krijg jij de kans om de wereld écht een beetje beter te maken.

Paleizen, kazernes, gevangenissen en rijksmonumenten: je vindt ze allemaal in onze portefeuille. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het agenderen van de publieke betekenis van het rijksvastgoed. Een belangrijk middel daartoe is een gebiedsgerichte aanpak, ongeacht de portefeuille. Hierbij werken we in de geest van de nieuwe Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie. Als stedenbouwkundige adviseer je over de ruimtelijke kwaliteit van de rijkshuisvesting en de herontwikkelingsmogelijkheden van af te stoten complexen. De werkzaamheden waar het om draait, zijn grotere verbouwingen, nieuwbouw en gebiedsvisies. En altijd werk je in een multidisciplinair team van vormgevers en technisch geschoolde adviseurs. Het belang van stedenbouw voor het Rijksvastgoedbedrijf is in korte tijd flink gegroeid en het team werkt aan een brede selectie projecten, zowel in adviserende als agenderende zin.

Je analyseert, begeleidt en toetst de ruimtelijke opgaves die spelen rondom de inpassing, ontwikkeling, uitbreiding of afstoot van het rijksvastgoed. Dit doe je samen met collega-stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en planologen. Zo lever je een onderscheidende bijdrage als het gaat om ruimtelijke visie- en planvorming. Met ontwerpend onderzoek initieer en concretiseer je stedenbouwkundige opgaven die in schaal, aard, portefeuille(s) en concreetheid variëren. En samen met projectmanagers van het Rijk, provincies en gemeentes onderzoek je de mogelijkheden voor ons vastgoed binnen de beleidskaders. Hierbij weet je abstracte visies en uitgangspunten inzichtelijk te maken en te vertalen in realistisch ruimtelijke voorstellen.

Je bent niet alleen senior in je vak, maar hebt als coördinerend stedenbouwkundige ook de kennis van de gezamenlijke portefeuilles van de diverse klanten en alle daarbij horende gevoeligheden. Die kennis deel je graag met collega’s, waarmee je hen weet te inspireren. Dat geldt ook voor de ervaring die je hebt met omgevingsmanagement en -coördinatie en integrale visievorming. Tot slot stuur je – waar nodig – ook operationeel aan. Kortom; jouw werk is zeer afwisselend, uitdagend én maatschappelijk relevant.

Functie-eisen

  • Je hebt academisch niveau door opleiding of ervaring.
  • Je hebt minstens acht jaar werkervaring als stedenbouwkundige, bijvoorbeeld bij een groot bureau of een middelgrote gemeente.
  • Je hebt actuele kennis van het verduurzamen van gebouwen in relatie tot de buitenruimte en op het gebied van circulariteit en volgt ontwikkelingen in je vakgebied op de voet (denk aan NOVI en het Klimaatakkoord).
  • Je herkent en signaleert stedenbouwkundige én landschappelijke opgaven in projecten en kan deze actief voor het voetlicht brengen om invulling te geven aan maatschappelijke meerwaarde.
  • Je hebt kennis van thema’s die invulling geven aan maatschappelijke meerwaarde (zoals energie, functiemix, mobiliteit), agendeert deze in projecten en maakt gemakkelijk de vertaling naar ontwerpvoorstellen en ambities.
  • Je bent het gewend om over de grenzen van je eigen vakgebied te kijken en bijvoorbeeld samen te werken met planologen, vastgoeddeskundigen en ontwerpers.
  • Je weet effectief te variëren in diepgang en snelheid van je advies, afhankelijk van de persoon die je voor je hebt; soms adviseer je globaal en snel, soms gedetailleerd en uitgebreid.
  • Je bent toonaangevend in je vak, kunt een relevant netwerk onderhouden, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en vindt het leuk om workshops en lezingen te organiseren, te debatteren en presentaties te geven.

Meer informatie over deze functie.
Reageer voor 8 september.