Stagiair cultuurhistorisch onderzoek

FlexusAWC zoekt een:

HET BUREAU
FlexusAWC is gevestigd in Rotterdam, op loopafstand van Centraal Station en is opgericht in 1996. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek naar erfgoed, het maken van waardenstellingen van erfgoed en advisering voor behoud en transformatie en hergebruik. Daarnaast adviseren wij over opgaven om ruimtelijke kwaliteit te realiseren, op stedenbouwkundig en architectonisch niveau. Dit onderzoek doen wij voor gebouwen/complexen, maar ook voor gebieden, zoals haventerreinen, historische binnensteden en cultuurhistorische landschappen. Ook adviseren wij overheden, instellingen en particulieren over nieuwe ruimtelijke opgaven in cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, gebieden en landschappen.
FlexusAWC is een klein bureau, maar gerenommeerd en met grote opdrachten, zoals advisering over de bescherming en ontwikkeling van delen van de Rotterdamse binnenstad, onderzoek en advisering over de ontwikkeling van de Rijnhaven en Maashaven in Rotterdam, de bescherming van de binnenstad van Zwolle, onderzoek naar architectuur en monumentwaarde van panden in Zoetermeer (Post 65 onderzoek) of behoud en transformatie van grote industriehallen van de Rotterdamse Droogdokmaatschappij. In onze onderzoeken zijn we niet alleen gemotiveerd om erfgoed te waarderen en te beschermen, maar we zijn ook ervaren in advisering over doorontwikkeling.

DE STAGEAIR
Wij zoeken een gemotiveerde stageair(e) voor het najaar van 2021 met mogelijk uitloop in januari en februari 2022. Je ondersteunt ons bij onze onderzoeken en de rapportage daarvan. Dat betekent dat je historisch kaartmateriaal analyseert en analysekaarten bouwt, historisch fotomateriaal opzoekt en/of analyseert, in archieven onderzoek doet, onderzoeksgebieden bezoekt en fotografeert en onze rapporten mede-vormgeeft. Mocht de stage gebonden zijn aan een eigen onderzoek vanuit de opleiding dan wordt je vanuit ons bureau begeleid. Een koppeling van het onderwerp aan ons werk ligt dan wel voor de hand. Op dit moment denken we aan inschakeling voor opdrachten die wij in de binnensteden van Haarlem, Helmond en Zoetermeer hebben lopen, maar het is goed mogelijk dat je tevens ingeschakeld wordt voor andere opdrachten.
Ervaring met opmaak- en tekenprogramma’s is gewenst (Indesign, Illustrator, Sketch-up, Autocad). Als je interesse in en kennis van architectuur- en stedenbouwhistorie hebt is deze stage een uitgelezen kans.

SAMENWERKEN
In ons team zijn verschillende specialismen vertegenwoordigd. Stedenbouwhistorische-, architectuurhistorische-, bouwhistorische-, planologische-, ontwerp- en (steden)bouwkundige kennis vormen ons referentiekader bij opdrachten. Daarom, en omdat wij van complexe opdrachten houden, is ons werk altijd gevarieerd en avontuurlijk. Wij werken als een team aan opdrachten, dus altijd samen en met korte lijnen.

CONTACT
Wegens de nieuwe naam waar ons bureau vanaf januari mee doorgaat, word je doorgestuurd naar onze nieuwe website. Houd er rekening mee dat deze nog in opbouw is. Wij zijn per mail of telefoon te contacten: mrvanwinsen@flexusawc.nl of 010-4661046 / 0649144710. Contact ons gerust als je vragen hebt. De contactpersonen zijn Hugo van Velzen en Marcel van Winsen.