Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zoekt een:

Welke invloed ondervindt het ecologisch systeem en archeologische waarden van de activiteiten op de RVB vastgoedportefeuille? En als defensie anders gaat oefenen wat zijn dan de gevolgen voor natuur ten aanzien van stikstof? Als adviseur bij de grootste vastgoedbeheerder van Nederland adviseer je elke dag over complexe vraagstukken, die vaak een politieke en maatschappelijke component hebben. Jouw doel? Zorgen dat impact van nieuwbouw en onderhoud op natuur en archeologische waarden binnen de perken blijft en – als het ook maar even kan – maatregelen voorstellen die de natuur en archeologische waarden zelfs ten goede komen.

Als adviseur adviseer je over effectbeoordelingen van infrastructurele ingrepen. Daarbij richt je je met name op de gevolgen voor de natuur, maar ook cultuurhistorie speelt een rol. Je beoordeelt of effecten binnen de wet- en regelgeving vallen, stelt randvoorwaarden op voor nader onderzoek en begeleidt onderzoeken. De mitigatieladder is jouw uitgangspunt: je zoekt steeds naar mogelijkheden om de impact op natuur en cultuurhistorie te voorkomen, te verminderen of te compenseren. Vervolgens breng je advies uit, zowel in de voorbereidings- als uitvoeringsfase van projecten.

Een van je taken is het uitvragen en beoordelen van natuurtoetsen/ en archeologisch onderzoek. Jij zorgt voor een goede formulering van de onderzoeksvragen, begeleidt onderzoeksbureaus bij de uitvoering en toetst of de aangeleverde producten en documenten in lijn zijn met de wet- en regelgeving. Als adviseur schakel je veel met adviesbureaus, het bevoegd gezag en interne projectleiders van wie we onze opdrachten krijgen.

Je hebt vaak meerdere projecten tegelijk, die divers zijn qua omvang en complexiteit. Daarnaast krijg je regelmatig specifieke kennisvragen voorgelegd. Zo kan het zijn dat je in opdracht van het ministerie van Defensie – een grote opdrachtgever – onderzoekt of bepaalde flora en fauna gevoelig zijn voor activiteiten op oefen- en schietterreinen. Hoe kunnen we investeren in de veerkracht van het ecologisch systeem? Natuur inclusief- en archeologievriendelijk werken en proactief maatregelen voorstellen, dat is onze uitdaging. Daarbij gaan we steeds vaker van een projectgerichte naar een gebiedsgerichte en meer abstracte aanpak.

Jouw team bestaat uit 8 betrokken collega’s die door het hele land werken: Natuur, Landschap en Cultuurhistorie-adviseurs en een coördinerend adviseur. Structureel per week komen jullie bij elkaar om de landelijke ontwikkelingen te bespreken. Meestal werk je op kantoor, maar natuurlijk bezoek je ook af en toe locaties om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Functie-eisen

  • Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond op het gebied van ecologie en/of archeologie.
  • Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het beoordelen van – en adviseren over – ecologische en/of archeologischeonderzoeken.
  • Je bent uitstekend op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en/of archeologie.
  • Je hebt bij voorkeur kennis en aantoonbare ervaring met Geografische informatie-systemen.
  • Je hebt bij voorkeur ervaring met werken bij de overheid of een andere grote organisatie.
  • Je hebt een sterke persoonlijkheid: je staat voor je adviezen en laat je niet snel van de wijs brengen.
  • Je bent nieuwsgierig en vraagt door, je hebt oprechte interesse en kunt goed verbanden leggen.
  • Je bent collegiaal en vindt het ook prima om zelfstandig te werken.

Meer informatie. Reageer voor 25 oktober.

Meer informatie / More information