voorzitter Welstands- en Monumentencommissie

Gemeente Den Haag zoekt een:

Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, internationale stad van vrede en recht en wereldstad aan zee.

De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag adviseert het college van B&W in het kader van aanvragen voor een omgevingsvergunning, of een bouwplan aan redelijke eisen van welstand voldoet. De commissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria zoals deze zijn vastgelegd in de Welstandsnota van Den Haag. Daarnaast adviseert de commissie het college van B&W ten aanzien het onderdeel monumenten van de omgevingsvergunning.

Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouders of ambtenaar van de gemeente Den Haag zijn.

Wat ga je doen?
Jij als voorzitter:

 • leidt openbare vergaderingen en collegiale overleggen;
 • ziet er op toe dat bouwplannen getoetst worden aan redelijke eisen van welstand, vastgelegd in de Welstandsnota;
 • voert overleggen met relevante gemeentelijke diensten en afdelingen;
 • denkt op de korte termijn mee over de transformatie naar een nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit;
 • ontwikkelt op de langere termijn de commissie door naar een volwaardige Commissie Omgevingskwaliteit;
 • is het gezicht van de commissie naar het stadsbestuur;
 • is bereid deel te nemen aan kwaliteitsteams en prijsvraagjury’s.
Wat vragen wij?
Als voorzitter beschik je over:

 • aantoonbare ervaring in de advisering over omgevingskwaliteit;
 • aantoonbare ervaring en talent als leider en verbinder;
 • aantoonbare ervaring in de omgang met politiek en bestuur;
 • aantoonbare kennis van en affiniteit met cultureel erfgoed.
 • deskundigheid op het gebied van architectuur en stedenbouw;
 • ervaring als architectonisch en/of stedenbouwkundig ontwerper of anderszins aantoonbare ervaring met het werkveld;
 • een integrale blik over het werkveld;
 • aantoonbare kennis/binding van/met en interesse in de stad Den Haag;
 • aantoonbare kennis van en interesse in de historische ontwikkeling van de stad Den Haag;
 • politieke, bestuurlijke en sociale sensitiviteit;
 • uitstekende analytische eigenschappen;
 • uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • brede ideeën over de modernisering van de inrichting van de advisering over omgevingskwaliteit in het kader van (de invoering van) de Omgevingswet.

Wat bieden wij?

 • De benoeming is voor een termijn van drie jaar. Een 2e termijn van drie jaar behoort tot de mogelijkheden (in overleg).
 • Het vacatiegeld is € 134,96 per uur voor aanwezigheid bij vergaderingen en overleg.
 • Het uurtarief is inclusief reiskosten, reistijd en individuele voorbereidingstijd zoals inlezen.
 • De verwachte tijdsbesteding is circa 16 uur per maand.

Wie zijn wij?
De Welstands- en Monumentencommissie van Den Haag bestaat op dit moment uit 8 leden. Ieder commissielid heeft een specifieke deskundigheid.

Meer weten
Voor vragen over deze vacature en de procedure kunt u contact opnemen met de Afdeling Monumentenzorg & Welstand, Sander van der Ven via welstand@denhaag.nl

Extra informatie
Heeft u interesse in deze vacature, stuur dan uw sollicitatie voor 1 januari 2022 via de button op de pagina Werken voor Den Haag/voorzitter. De selectie zal in januari 2022 plaatsvinden, na het sluiten van deze vacature.