Hoofd / Senior Ontwerper Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam zoekt een:

In het kort

 • Als hoofdontwerper/senior ontwerper Openbare Ruimte ben je inzetbaar op verschillende complexe projecten, acteer je op verschillende schaalniveaus en stuur je ontwerpteams openbare ruimte aan.
 • Momenteel hebben wij een vacature voor een hoofdontwerper openbare ruimte bij het project ArenApoort binnen het team Zuidoostflank (1 fte) en een vacature voor een senior ontwerper openbare ruimte bij het project Verdi binnen het team Zuidflank (1 fte). Daarnaast ben je inzetbaar binnen andere opgaven op Zuidas, Zuidoostflank of elders in de stad.
 • Als hoofdontwerper Openbare Ruimte werk je samen met het team Zuidoostflank aan de ruimtelijke plannen en processen voor alle grote gebiedsontwikkelingen en projecten in het gebied tussen Amstelstation en A UMC.
 • Het team Zuidoostflank bestaat uit ca. 35 medewerkers, stedenbouwkundigen, openbare ruimte ontwerpers en planologen.
 • Als Senior Ontwerper Openbare Ruimte werk je samen met het team Zuidflank in projectorganisaties aan de grootstedelijke projecten van de Zuidas en het Schinkelkwartier. Zuidas verandert snel. Het doel is van Zuidas een bijzondere Amsterdamse stadswijk te maken, waar het prettig wonen, werken en verblijven is.
 • Zuidflank bestaat uit circa 25 collega’s van stedenbouwkundigen, ontwerpers openbare ruimte en een planoloog. Vanuit een kantoor op de Zuidas werken zij aan 10 gebiedsontwikkelingen van de Zuidas en de raakvlakken met het project Zuidasdok en de vernieuwing van station Zuid.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam
Binnen jouw openbare ruimte planteam ben je eerste aanspreekpunt. Je brengt adviezen uit, maakt ontwerpen op verschillende schaalniveaus en werkt met interne en externe partijen op integrale wijze nauw samen aan grote projecten, waaronder veel transformatieprojecten en stedelijke ontwikkelingsprojecten. Samenwerking vindt plaats met andere teams, disciplines en andere gemeentelijke organisatieonderdelen. De hoofd/senior ontwerpers openbare ruimte zijn in principe op basis van geschiktheid voor de opgave flexibel in te zetten binnen de directie Ruimte en Duurzaamheid.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Het zelfstandig coördineren en leiden van complexe / grote projecten in de openbare ruimte.
 • Functionele aansturing van het planteam openbare ruimte, inclusief tekenaars.
 • Het opstellen van adviezen, analyses, ontwerpen en visies, inclusief afstemming op alle relevante disciplines.
 • Projectbeheer: het opstellen van werkplannen, maken van offertes en monitoren van budgetten.
 • Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe en interne partijen.
 • Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners.
 • Het organiseren van bewonersparticipatie en co-creatie.
 • Het presenteren van plannen aan bewoners, binnen het ontwerp- en projectteam, bij externe partijen en in bestuurlijke bijeenkomsten.
 • Het begeleiden en coachen van collega`s op gelijke of lagere functieniveaus.
 • Het deelnemen en actief bijdragen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen de afdeling Ruimte en Duurzaamheid en daarbuiten.

Dicht bij de Amsterdammers
Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan, met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam doen we met zo’n 19.000 verschillende collega’s die zichzelf steeds weer uitdagen en ontwikkelen, om samen met de Amsterdammers het beste voor de stad te doen. Samen, met trots en vooral met hart voor de stad.

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming in de stad versnellen. Deze versnelling vraagt om daadkrachtige samenwerking met Amsterdammers, bedrijven, maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Niemand maakt alleen het verschil. Dit is waar wij voor staan als Afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee
Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functies Hoofdontwerper Openbare Ruimte team Zuidoostflank/Senior Ontwerper Openbare Ruimte Team Zuidflank vragen we:

 • Academische opleiding (master) of hbo in de vakrichting landschapsarchitectuur, met aantoonbare ontwerp- en presentatiekwaliteiten.
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van ontwerp, advisering, analyse en planvorming m.b.t. complexe ruimtelijke vraagstukken.
 • Aantoonbare ervaring met de aansturing van planteams openbare ruimte in grote gebiedsontwikkelingen, met name transformatiegebieden met verschillende deelgebieden/projecten en in complexe situaties (hoge bouwdichtheid en nieuwe duurzaamheidsopgaven).
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, ook op het gebied van co-creatie, nieuwe ontwikkelvormen en onderhandelingsprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met het bewaken van integraliteit in plannen die verschillen in ontwikkelingsfase en schaalniveau.
 • Uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal.

Verder beschik je over de volgende competenties:

 • Omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken.
 • Relatiebeheer.
 • Initiatief.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.
Als Hoofdontwerper Openbare Ruimte team Zuidoostflank/Senior Ontwerper Team Zuidflank kom je ons voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week versterken en kun je rekenen op:

 • Voor de Hoofdontwerper een bruto maandsalaris tussen € 3.920,- en € 5.519,- (11a) op basis van een 36-urige werkweek. Voor de Senior Ontwerper een bruto maandsalaris tussen € 3.561,- en € 5.169,- (11) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt.
  • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid op vast contract indien je nog niet in dienst bent bij gemeente Amsterdam.
  • Het behouden van je huidige arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen de gemeente Amsterdam en daarbij overplaatsing, indien je reeds werkzaam bent bij gemeente Amsterdam en een vast contract hebt.
 • Interne vacatures zijn opengesteld voor gemeentepersoneel en uitzendkrachten die minimaal 6 maanden achtereenvolgens voor de gemeente Amsterdam werken. Op externe vacatures kan iedereen solliciteren.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden: met onze interne expertise voor algemene opleidingen, maatwerkontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk kan je jezelf blijven uitdagen.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw, extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt.
 • Flexibiliteit als het gaat om je werktijden en werkplek. Met de Amsterdamse Digitale Werkplek kan je inloggen waar én wanneer je wilt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.
 • Een mobiele telefoon.
 • Hybride werken: de gemeente Amsterdam is gestart met hybride werken. Dit betekent voor jou dat je desgewenst deels thuis en deels op kantoor werkt, afhankelijk van je werkzaamheden. Je mag thuiswerkmiddelen aanvragen om je werkplek thuis Arbo conform in te richten. Reiskosten worden deels vergoed indien je reist naar je werklocatie. Een thuiswerkvergoeding is onderdeel van de lopende cao-onderhandelingen.

Kijk hier voor het overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden.

Heb je nog vragen?
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jolai van der Vegt, teamleider Zuidoostflank via 06-21254072 of j.van.der.vegt@amsterdam.nl. en Mark Rutherglen, Teamleider Zuidflank via 06-38160413 of m.rutherglen@amsterdam.nl.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Ricardo Sam, wervingsadviseur 06 18736458 of r.sam@amsterdam.nl.

Wil je meer weten over werken bij onze gemeente? Kijk op:www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/werkenbij.

Solliciteren naar deze baan

 • De selectieprocedure start meteen na de sluitingstermijn van 16 januari 2022 en duurt gemiddeld 3 tot 6 weken.
 • Graag ontvangen wij jouw portfolio bij de sollicitatie. Je cv, motivatiebrief en eventueel portfolio mogen in totaal niet groter zijn dan 10MB. Dit kan via het sollicitatieformulier.
 • Zien we onvoldoende raakvlakken, dan ontvang je een e-mail.
 • In verband met de richtlijnen van het RIVM werken onze collega’s zoveel mogelijk thuis. Als je uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek, dan plannen we een videogesprek met je in. Wij nemen contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt. Eventueel volgt een tweede gesprek.
 • Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.
 • Elke collega die ons komt versterken moet een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (vog) aanleveren.
 • Wil je de vacaturetekst nog eens nalezen? Sla deze dan op want na de sluitingstermijn is de tekst niet meer zichtbaar.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.