Programmamanager IBP

Het Nieuwe Instituut zoekt een:

Het Nieuwe Instituut bevraagt, toont en versterkt de rol van architectuur, design en digitale cultuur in de maatschappij en wil bijdragen aan een ontwerpcultuur die innovatief, meerstemmig, multidisciplinair en duurzaam is. Meerstemmigheid is bij alle activiteiten het leidende principe, dat ruimte biedt om meerdere verhalen naast elkaar te vertellen die elkaar niet noodzakelijkerwijs bevestigen.

Het Nieuwe Instituut functioneert binnen een regionaal, nationaal en internationaal netwerk waarbinnen het steeds zoekt naar nieuwe verbindingen en mogelijkheden tot uitwisseling. Agentschap is binnen het instituut specifiek verantwoordelijk voor de ondersteuning van, en (internationale) uitwisseling tussen ontwerpers, passend binnen de kaders van het Internationaal Cultuurbeleid. Dat gebeurt onder meer door het Internationaal Bezoekersprogramma en verschillende advies- en netwerkactiviteiten. Voor de ontwikkeling van dit programma en deze activiteiten zoekt team Agentschap naar een betrokken en praktisch ingestelde programmamanager die er plezier in schept ontwerpers op verschillende manieren te ondersteunen en hen zichtbaar te maken.

Kerntaken

 • Ontwikkelen en uitvoeren van diverse programma’s voor internationale gasten
 • Ontwikkelen en uitvoeren van ondersteunende activiteiten voor ontwerpers
 • Het aangaan van partnerships en onderhouden van het netwerk
 • Signaleren van kansen voor nieuwe activiteiten en/of bezoekersprogramma’s
 • Representeren van Het Nieuwe Instituut
 • Zorgdragen voor de doelstelling meerstemmigheid (diversiteit en inclusie) binnen activiteiten
 • Overtuigende gesprekspartner zijn voor leidinggevende en (management)team

Gevraagd profiel

 • Gedreven door inhoudelijke affiniteit met ontwerpveld
 • Kennis van en netwerk in het ontwerpveld in brede zin: van academies tot professionals
 • Interesse in Internationaal Cultuurbeleid
 • Initiatiefrijk, communicatief en resultaatgericht
 • Creatief, positief en gericht op samenwerking

Wij bieden
Een aanstelling voor 1 jaar, met bij goed functioneren zicht op verlenging. Een passend en marktconform pakket arbeidsvoorwaarden. Een prettige werkomgeving in een dynamische organisatie waarin je samenwerkt met vaste collega’s en een flexibele schil van freelance opdrachtnemers.

Meer weten
Neem voor meer informatie over de inhoud van de functie contact op met Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, f.vanwestrenen@hetnieuweinstituut.nl, 06-83404001. Neem voor vragen over de procedure contact op met Roos Hamers, HR, 010–4401326, r.hamers@hetnieuweinstituut.nl.

Reageren
Sollicitaties kunnen in een zelfgekozen vorm tot en met 19 januari 2022 gestuurd worden naar hr@hetnieuweinstituut.nl.

1e gespreksronde vindt waarschijnlijk plaats op 21 en 24 januari.
2e gespreksronde vindt plaats op 26 en 27 januari

Meer informatie / More information