NIEUWE ARO-LEDEN

Provincie Noord-Holland zoekt een:

Ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland
Het landschap in Noord-Holland kent veel bijzondere kwaliteiten, maar is tegelijkertijd ook voortdurend in ontwikkeling. Zo zijn de energietransitie, klimaatverandering en veranderende woon-, werk- en recreatiebehoeften, van toenemende invloed op het landschap. Het benoemen, behouden en versterken van de unieke kwaliteiten van de diverse landschappen en de cultuurhistorie is van groot belang, zoals ook in de Omgevingsvisie NH2050 is verwoord. De borging van ruimtelijke kwaliteit op (boven)regionaal niveau is een belangrijke kerntaak van de provincie.

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland beschikken over meerdere ruimtelijke instrumenten, die bijdragen aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en waar mogelijk ook nieuwe kwaliteit toevoegen. De Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) is er daar één van. Deze commissie adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van nieuwe plannen die grote impact hebben op het landschap. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouwontwikkelingen, recreatieterreinen of voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonneakkers. De commissie bestaat uit 8 leden met de expertise landschapsarchitectuur, stedenbouwkunde en cultuurhistorie, waarbij ook kennis op het gebied van planeconomie, biodiversiteit, circulariteit en duurzaamheid is vertegenwoordigd. Zij adviseren vanuit een onafhankelijke rol over ruimtelijke kwaliteit. De leden van deze commissie worden voor een periode van 2 jaar aangesteld. Deze periode kan maximaal twee keer met 2 jaar worden verlengd.

Vacatures
Dit jaar, in de periode tussen 1 maart en 1 oktober, zit de maximale periode van deelname aan de ARO er voor 5 leden op. Er ontstaan daarom in 2022 vacatures voor:

5 deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en/of cultuurhistorie

Vereisten:

  • Gezaghebbend in het betreffende vakgebied
  • Kennis van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Noord-Holland
  • Relevante ervaring in het werkveld van landschap, stedenbouw en/of cultuurhistorie, bij voorkeur ook in de provincie Noord-Holland
  • Gevoel voor ontwerpprocessen, de bestuurlijke context en aantoonbare ervaring met advisering over ruimtelijke projecten en opgaven in het landelijk gebied
  • Op een positief kritische manier kunnen adviseren over ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus en vanuit een breed perspectief
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
  • Geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het provinciale bestuur
  • Kennis en ervaring met ruimtelijke opgaven betreffende energietransitie, biodiversiteit of water is een pré

Vergoeding
Voor deelname aan de ARO ontvangt u per adviesmoment een passende vergoeding.

Procedure:
U kunt uw sollicitatiebrief en bijbehorend CV tot uiterlijk 7 februari 2022 per e-mail sturen aan J. Schaap schaapj@noord-holland.nl. Geschikte kandidaten worden in februari uitgenodigd voor een gesprek met Daphne Rigter, plaatsvervangend sectormanager van de sector IOT bij de directie Beleid van de provincie Noord-Holland, en Hans van Helden, de secretaris van de ARO.

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Hans van Helden, secretaris van de ARO, 023-514 3989 / heldenj@noord-holland.nl

Voor meer informatie over de ARO, kijk op www.noord-holland.nl/ARO

Meer informatie / More information