Jr. Landschapsarchitect / ontwerper

Rijksoverheid zoekt een:

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt: Jr. Landschapsarchitect/Ontwerper

Voor het team Landschapsarchitectuur zoeken we een landschapsarchitect of ontwerper.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar buitenruimtespecialisten gebundeld in drie secties; Stedelijke Inrichting, Civiele Infrastructuur en Natuur. Deze secties delen integraal de verantwoordelijkheid voor de instandhouding en ontwikkeling van de buitenruimten van bijvoorbeeld kazerneterreinen, justitiële inrichtingen en rijkskantoorcomplexen in Nederland. De sectie Stedelijke Inrichting in een team Ruimtelijke Ontwikkeling en een cluster Groenbeheer. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat nu uit een mix van landschapsarchitecten, –ontwerpers en technisch adviseurs die samen met het cluster Groenbeheer verantwoordelijk zijn voor uitvraag, vormgeving, ontwikkeling en beheer van buitenruimten op Rijksvastgoedcomplexen.
De teamleden werken in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan nieuwbouw- en transformatieopgaven.

Wat voor landschapsarchitect of -ontwerper wordt gezocht?
We zoeken een jr. landschapsarchitect/ontwerper die de coördinerend en/of meer ervaren vormgevers in ons team ondersteunen door ontwerpend onderzoek, het analyseren en vergaren van data en de grafische uitwerking van de gezamenlijke producten. Hij of zij maakt daarbij of deel uit van een samenwerkingsverband binnen onze sectie dat project specifiek wordt samengesteld en zal bestaan uit de verantwoordelijk landschapsarchitect, een ondersteunend landschapsarchitect of –ontwerper, een technisch ontwerper en een of meerdere gespecialiseerde adviseurs.
Naast een van nature onderzoekende houding, analytisch talent en gevoel voor grafische vormgeving verwachten we een proactieve, resultaatgerichte werkhouding, zelfsturend vermogen en een communicatieve aard.
Het werkpakket waar binnen ons team aan wordt gewerkt is rijkgevarieerd. De werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het analyseren van de opgaven en het verzorgen van de uitvraag naar de markt, het vakinhoudelijk begeleiden van processen rondom de inpassing van nieuwbouwopgaven, het maken van inrichtingsplannen, het concreet ontwerpen van buitenruimten tot op VO-niveau en het esthetisch toetsen van gerealiseerd werk.
Naast een bijdrage aan het concrete werkpakket vragen we van elk teamlid een bijdrage in de ontwikkeling van ons denken en de blijvende innovatie van ons team. Om dat mogelijk te maken is er ruimte voor het uitdiepen van persoonlijke interessevelden binnen het vakgebied. We delen onze kennis in teambijeenkomsten en project gerelateerde samenwerkingsverbanden.

www.werkenvoornederland.nl/RVB220136
Solliciteren kan tot 2 mei

Meer informatie / More information