Ervaren Landschapsarchitect

Rijksoverheid zoekt een:

Voor het team Ruimtelijk Ontwikkeling zoeken we een ervaren landschapsarchitect
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft haar buitenruimtespecialisten gebundeld in drie secties; Stedelijke Inrichting, Civiele Infrastructuur en Natuur. Deze secties delen integraal de verantwoordelijkheid voor de instandhouding en ontwikkeling van de buitenruimten van bijvoorbeeld kazerneterreinen, justitiële inrichtingen en rijkskantoorcomplexen in Nederland.

De sectie Stedelijke Inrichting werkt in een team en een cluster. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit een mix van landschapsarchitecten en –ontwerpers en technisch adviseurs/ontwerpers die samen met het cluster Groenbeheer verantwoordelijk zijn voor uitvraag, vormgeving, ontwikkeling en beheer van buitenruimten op Rijksvastgoedcomplexen.
De teamleden Ruimtelijke Ontwikkeling werken in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden aan nieuwbouw- en transformatieopgaven.
Wij stimuleren een hybride manier van werken. Soms ben je op een vestigingslocatie, soms werk je vanuit huis of gewoon op de locatie van jouw projecten. Incidenteel ga je voor projecten naar het buitenland.

Wat voor landschapsarchitect (of landschapsontwerper) wordt gezocht?

We zoeken een landschapsarchitect die –gesteund door een groep van buitenruimtespecialisten- adviseert bij de ontwikkeling, transformatie en instandhouding van de buitenruimte op en rondom het Rijksvastgoed. Hij of zij moet kunnen opereren in interdisciplinaire projectteams binnen het Rijksvastgoedbedrijf en op een enthousiaste manier kunnen bijdragen aan de professionalisering van het team Ruimtelijke Ontwikkeling. We zoeken iemand die binnen elke opgave steeds weer de kerndilemma’s weet te vinden en kan vertalen naar opgaven voor de markt, een intern advies of een onderscheidend ontwerp dat als een handschoen aansluit bij de wensen van de gebruiker. We verwachten daarnaast een bijdrage aan de ontwikkeling van het team en de agendering van de buitenruimten binnen (en buiten) het Rijksvastgoedbedrijf. Bijvoorbeeld door het delen van (specialistische) kennis, het signaleren en implementeren van (nieuwe) ontwikkelingen, signaleren van project- en proces overstijgende dilemma’s en het verzorgen van lezingen en publicaties.
Het werkpakket waar binnen ons team aan wordt gewerkt is rijkgevarieerd. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het analyseren van de opgaven en het verzorgen van de uitvraag naar de markt, het vakinhoudelijk begeleiden van processen rondom de inpassing van nieuwbouwopgaven, het maken van inrichtingsplannen, het concreet ontwerpen van buitenruimten tot op VO-niveau en het toetsen van gerealiseerd werk.
In het algemeen geldt: ervaring het met werken binnen een overheidsorganisatie is wenselijk maar, analytisch talent, inlevingsvermogen, een antenne voor maatschappelijke opgaven en communicatieve vaardigheid in woord en beeld zijn essentieel.

https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/ervaren-landschapsarchitect-RVB-2022-0133
Solliciteer voor 29 april

Meer informatie / More information