Stedenbouwkundige / Ontwerpend planoloog

Studio Bereikbaar zoekt een:

Studio Bereikbaar zoekt een ontwerpend planoloog. Ben je een startend stedenbouwkundige, planoloog of stads- antropoloog en wil jij daar zijn waar de besluiten over de ruimtelijke toekomst van Nederland worden voorbereid? En wil jij meewerken aan een ruimtelijke ordening gebaseerd op (feitelijke) analyses, effecten en consequenties? Goed nieuws, Studio Bereikbaar zoekt een ontwerpend planoloog.

Studio Bereikbaar
Studio Bereikbaar is een adviesbureau op de thema’s bereikbaarheid, verstedelijking en ruimtelijke transities. We zijn een team van 15 ambitieuze stedenbouwers, planologen en verkeerskundigen. Wij hebben een kantoor in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. We kijken op verschillende schaalniveaus naar ruimtelijke kwesties en lopen -op het snijvlak van bereikbaarheid en verstedelijking- voorop in het vakgebied. De komende jaren willen we ons steeds meer richten op de grote ruimtelijke ontwikkelopgaven van dit moment; klimaatadaptiviteit, energie, woningbouw en mobiliteit. Voorbeelden van projecten waar we nu aan werken zijn:

  • We ontwerpen aan de verstedelijkingsstrategieën voor ongeveer 300.000 nieuwe woningen (in Brainportregio Eindhoven, Regio ’s-Hertogenbosch, Regio Zwolle en Provincie Noord-Brabant).
  • We zijn in opdracht van het Rijk betrokken bij de Nationale Woon- en Bouwagenda.
  • We werken voor verschillende steden aan integrale toekomstvisies en strategieën op diverse schaalniveaus (van leefbaarheid in Scheveningen tot mobiliteit in Amsterdam-Noord en van de stedelijke schaalsprong in Helmond tot de fietstoekomst van Tilburg).

Typerend voor onze aanpak is:

  • Data-driven analyse gekoppeld aan sterke visualisaties. We willen weten hoe het echt zit en brengen die kennis vervolgens inzichtelijk over.
  • Intensief samenwerken. We doen veel samen met onze opdrachtgevers, betrokkenen en burgers. In sessies, online-werkvormen en door op locatie te werken.
  • Ontwerpend onderzoek. We zetten ontwerp in als onderzoeksmiddel om de consequenties van keuzes in beeld te brengen. Zo helpen we bestuurders en andere betrokkenen om tot goede strategische keuzes te komen.

Je rol binnen het team
Het team van Studio Bereikbaar is in hoge mate zelfsturend. We hebben geen overhead of directie, maar organiseren alles zelf. Verwerving van opdrachten, samenstellen van projectteams, zorgen voor voldoende inkomsten, invulling van de website of ontwikkeling van nieuwe producten; het team beslist en organiseert. We dagen je vanaf je start uit je snel te ontwikkelen, zowel in projecten als binnen het bedrijf.

Jouw profiel

  • Observerend. Je hebt een brede interesse in verstedelijking, bereikbaarheid, stadseconomie, landschap en klimaat. Je wilt echt begrijpen hoe mensen stad, land en infrastructuur gebruiken, benutten en veranderen. Je bent iemand die graag op zoek gaat naar stedelijke verhalen en achtergronden. Door met mensen in gesprek te gaan, door met een fotocamera naar buiten te gaan en door de data in te duiken.
  • Analyserend. Je weet de kern uit rapporten te halen en deze het best mogelijk samen te vatten voor de doelgroep, in een plaatje of een infographic. Je hebt gevoel voor maat en schaal en wisselt ontwerp en onderzoek op grote schaal (regio, stad en buurt) moeiteloos af met de kleinere schaalniveaus (buitenruimte en bouwblok).
  • Logisch redenerend. Jouw werkmethodes zijn navolgbaar en transparant. Je weet opdrachtgevers, bestuurders en bewoners mee te nemen door (consequenties van) keuzes laagdrempelig, geloofwaardig en overtuigend te visualiseren. Je laat je bevindingen graag uitdagen in een sessie of gesprek.
  • Rapporterend. Je bent communicatief vaardig en het spreekt je aan te werken in de complexe wereld van besluitvorming. Je bent conceptueel sterk en weet projectkennis samen te vatten in simpele, kernachtige beelden, kaarten en infographics.

Ons aanbod
Studio Bereikbaar biedt je de unieke combinatie van een compact team waarin je snel verantwoordelijkheid hebt én werkt aan bepalende topprojecten voor Rijk, provincies, stedelijke regio’s en grote steden. We dagen je uit daar vanaf dag één vol aan deel te nemen en snel te groeien. Dat geldt zowel binnen projecten als in je rol in het zelfsturende team en het bedrijf. Dat doen we in een vooruitstrevende, innovatieve en fijne werkomgeving.

We bieden een jaarcontract met de intentie om na een jaar een vast contract aan te gaan. Markconform WO-salaris met goede secundaire voorwaarden (bonusregeling, OV-kaart, telefoon/laptop). We zorgen voor coaching naar behoefte, aansprekende opdrachten en verdere (interne) opleidingsmogelijkheden. Je krijgt bij Studio Bereikbaar veel vrijheid om jezelf verder te ontwikkelen en projecten te doen in jouw interessegebied.

Interesse?
Spreekt bovenstaande functie je aan en pas je in ons profiel, stuur dan een CV met motivatie per mail naar christian.rommelse@studiobereikbaar.nl. Graag ontvangen we je reactie uiterlijk 13 mei 2022.

Meer informatie / More information