Erv Landschapsarchitect Merwe-Vierhavens

Gemeente Rotterdam zoekt een:

€ 3701 – € 5372 bruto p.m. | 36 uur per week | Onbepaalde tijd

Rotterdam staat de komende jaren voor een flinke opgave: we verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en we werken aan een energietransitie. Innovatie, visie en procesvaardigheden zijn belangrijker dan ooit. Als landschapsarchitect krijg je het gebied Merwe-Vierhavens (M4H) onder jouw hoede.

Het M4H is een oud haventerrein van circa 100 hectare aan de noordkant van de Maas. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld. Nu groeit de haven langzaam uit tot een nieuw woon- en werkgebied. In M4H staan we nog aan het begin, wanneer je mee wil ontwerpen aan een nieuw stuk Rotterdam dan ben je hier op je plek. Met het ruimtelijk raamwerk M4H is de basis voor de transformatie gelegd maar we zijn nog lang niet klaar. Tegenwoordig werken we intensief met een hecht gemeentelijk team van ontwerpers aan het Masterplan Merwehaven. Thema’s zoals natuurinclusief ontwikkelen, getijdennatuur of het ontwerpen van een park in een havenloods houden ons hierbij bezig. Masterplannen voor de andere deelgebieden Marconikwartier en Keilekwartier volgen binnenkort.

Dit gebied ken je op den duur als je broekzak en je pakt alle kwesties op die in jouw gebied spelen op het gebied van de buitenruimte. Je wordt hierbij ondersteund door een medior landschapsarchitect en een tekenaar. Samen verdelen jullie de projecten en de taken. Hierbij kan je denken aan:

  • Het opstellen van Masterplannen of Nota’s van uitgangspunten voor projecten of Visies voor je gebied. Dit doe je integraal met onder andere stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en planeconomen.
  • Het maken van programma’s van eisen voor inrichtingsplannen. Je collega’s van het ontwerpteam werken dit vervolgens uit in een VO en een DO.
  • Kleine vragen vanuit het gebied oppakken of bewonersinitiatieven beoordelen.

In het gebiedsteam ben je vooral betrokken aan de voorkant van een project en bepaal je mede de opgave die er ligt. Je denkt na over uitbesteden of zelf doen, prioritering en tactisch/strategische vraagstukken. Je committeert je echt aan één deel van de stad en krijgt de mogelijkheid een gebied van dichtbij te zien ontwikkelen. Tegelijkertijd is er ook ruimte om je werkpakket aan te passen aan jouw ambities en bijvoorbeeld een project op stedelijk niveau te doen.

Voor informatie over de vacature en de arbeidsvoorwaarden: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/ervaren-landschapsarchitect-merwe-vierhavens-14877

Meer informatie / More information