Docent Architectuur (0,6 - 1,0 fte)

Hogeschool van Amsterdam zoekt een:

Wat ga je doen?

Binnen de opleiding Built Environment werken we aan opgaven die een sterke relatie hebben met de stad. Belangrijke thema’s binnen de afstudeerrichting Architectuur zijn klimaat, circulair bouwen, sociaal en maatschappelijk, natuur stad en architectuur. Onderliggend aan al deze thema’s gaat het binnen onze afstudeerrichting over de belevingswaarde van de gebouwde omgeving. Als ontwerper benader je de opgaven sterk integraal en heb je ruime ervaring in de actuele architectuuropgaven. Ervaring en affiniteit met de eerdergenoemde thema’s is een pre. Je kent het vak en je bent nieuwsgierig naar de vele nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn. Daarnaast heb je de ambitie je kennis te delen met de volgende generatie en hen te enthousiasmeren, onderwijzen en ze bewust te maken en te begeleiden in het kader van de huidige en toekomstige bouwopgaves.
Je verzorgt verschillende lessen zoals (werk)colleges, ateliers, workshops en begeleidt studenten bij projecten, minoren en het afstudeeronderzoek. Daarnaast begeleid en coach je studenten in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, onderzoekende en ontwerpende professional.
Samen met je collega’s houd jij je bezig met de ontwikkeling van studieonderdelen van het onderwijscurriculum. Wij verwachten dat je voorstellen doet voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de aansluiting op de beroepspraktijk en dit goed weet te implementeren in het curriculum en de lessen. Je werkt hierin nauw samen met het team architectuur en bent een echte teamspeler. Je onderhoudt contacten met bedrijven en instellingen, en blijft actief op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons werkveld.

Wat neem je mee?

Je ben in het bezit van een master-diploma op het gebied van Architectuur, Bouwkunde of Bouwtechniek, je beheerst relevante computerprogrammas als Archicad, Revid, Sketchup en Adobe programma’s. Kennis en ervaring op de gebieden van duurzaam bouwen, circulair bouwen, biodiversiteit en of herbestemmen zijn een pré.

Je werkt graag met studenten en je kunt je goed inleven in hun belevingswereld. Je bent in staat om op een inspirerende en aansprekende manier kennis te delen. Je krijgt veel vragen van collega’s, studenten en derden en weet daarmee om te gaan: jij neemt de tijd voor een vraag, en weet om te gaan met vertrouwelijke informatie. Zo weet iedereen precies wat hij aan je heeft. Vanuit je deskundigheid ben je als docent inzetbaar in verschillende onderwijswerkvormen en beschik je over goede didactische vaardigheden of bent bereid deze te verwerven.

Je werkt graag in een team, je neemt je verantwoordelijkheid, bent betrouwbaar en vind het leuk om ervaringen te delen. Je neemt actief deel in overleggen binnen het team en levert daarin je bijdrage. Je voelt je thuis in de dynamische werkomgeving van het hoger onderwijs waarbij voorbereiding, reguliere weken en nakijkperiodes telkens een andere inzet vergen. Daarnaast vind je het interessant om betrokken te zijn en eventueel les te geven bij andere specialisaties binnen Built Environment, zoals Architectonische Techniek, Stedenbouw, Asset management of Projectmanagement. Je schrikt niet zo snel als dingen anders lopen dan gepland en bent flexibel.

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Waar kom je te werken?

De faculteit Techniek is met 6800 studenten de grootste technische hbo-opleider in Nederland. De faculteit ontwikkelt zich als een brede kennisinstelling voor onderwijs en onderzoek. Onze ambitie is om als onderwijsinstelling toonaangevend, ondernemend en creatief te zijn in het kennisgebied waarbij techniek, mens en maatschappij elkaar raken.

De opleiding Built Environment en Faculteit Techniek geven vorm aan een nieuwe onderwijs- en onderzoeksvisie met ‘Communities of Learners en Communities of Practice’. Built Environment is een bacheloropleiding waar de student breed wordt opgeleid in alle kennisgebieden van de gebouwde omgeving. Een deel van de opleiding bestaat uit modules die gericht zijn op kennisoverdracht die specifiek zijn voor de afstudeerrichting. Daarnaast zijn er modules, waarin studenten van de verschillende richtingen samenwerken aan integrale projecten. Alle projecten en ondersteunende werkcolleges zijn gebaseerd op casuïstiek uit de beroepspraktijk.

Als docent Architectuur ben je onderdeel van een enthousiast en flexibel team dat bestaat uit ca. 25 docenten met diverse ervaring in praktijk en onderwijs. Wij zijn zeer gedreven en betrokken, wendbaar en gewend om elkaar te inspireren en prettig samen te werken met elkaar, met andere teams en een zeer divers werkveld.

Meer informatie / More information