Stafmedewerker Ruimtelijk Ontwerp

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zoekt een:

Het Stimuleringsfonds voert in de periode van 2021-2024 het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) uit. Dit stimuleringsprogramma heeft tot doel een integrale en adaptieve aanpak van ruimtelijke transitieopgaven op lokaal en regionaal niveau te bevorderen. Het stimuleert lokale en regionale samenwerking in de aanpak van complexe ruimtelijke opgaven met inzet van ontwerpkracht en het levert een concrete bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving. ARO richt zich op de vier prioritaire en integrale opgaven uit de Nationale omgevingsvisie (NOVI).

Voor de uitvoering van het programma wordt gebruik gemaakt van open oproepen in combinatie met flankerend programma. Een open oproep maakt het voor ontwerpers mogelijk om nieuwe werkwijzen en samenwerkingen te verkennen met stakeholders buiten de ontwerpsector, en in nauwe samenwerking met hen actuele complexe vraagstukken ontwerpend te onderzoeken.

Als stafmedewerker werk je binnen een klein team aan de uitvoering van ARO. Je bent medeverantwoordelijk voor de begeleiding van aanvragers en het voorbereiden van de vergaderingen van de adviescommissies. Je toetst ingediende aanvragen op formele eisen en volledigheid, schrijft adviezen en geeft voorlichting over de mogelijkheden van subsidieverlening. Daarnaast werk je mee aan de voorbereiding en de uitvoering van het flankerende programma. Gezamenlijk wordt, aan de hand van planning, expertise en interessegebied, gekeken welke medewerker welke specifieke taken uitvoert. Door je kennis van het ruimtelijke ontwerpveld, weet je je goed in te leven in de behoeften van de aanvragers.

functie-eisen

  • WO of HBO werk- en denkniveau, waarbij een opleiding op een terrein waarop ARO actief is, een pré is;
  • Affiniteit met en kennis van het ruimtelijk ontwerpveld, waarbij werkervaring op het vlak van het ruimtelijk ontwerp een pré is;
  • Affiniteit met de thema’s die middels ARO geadresseerd worden;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
  • Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Kennis van en ervaring met open oproepen als instrument is, net als kennis van en ervaring met AIMS, een pré.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik. Iedereen die denkt hier een bijdrage aan te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om te reageren.

arbeidsvoorwaarden
Het Stimuleringsfonds biedt een werkomgeving waarin collega’s in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, thuiswerkovereenkomst en een goede pensioenregeling.

Beoogde datum van indiensttreding is 1 oktober 2022. Het gaat in dit geval in eerste instantie om een tijdelijk contract van een half jaar, met de mogelijkheid tot verlenging, afhankelijk van de situatie binnen het team of het fonds. De functie van Stafmedewerker valt in schaal 9. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 3.028 en maximaal € 4.247 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

Sollicitaties en procedure
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid kunnen, inclusief CV, uiterlijk tot en met 16 september 2022 worden gemaild naar vacatures@stimuleringsfonds.nl, gericht aan Chris van Langen. Voor inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met Chris van Langen, 010 – 436 16 00 of C.vanLangen@stimuleringsfonds.nl. De eerste gespreksronde is gepland op vrijdagmiddag 23 september 2022 en de tweede gespreksronde op maandagmiddag 26 september 2022. Mocht er op basis van deze gespreksronde(n) voor een kandidaat gekozen worden, dan vindt met diegene zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 1 oktober, een arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze oproep wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie / More information