Senior havenplanoloog

Gemeente Rotterdam zoekt een:

De groei en transformatie van Rotterdam en de consequenties hiervan voor de fysieke leefomgeving staat de komende jaren hoog op de agenda van het cluster Stadsontwikkeling. We verdichten en vergroenen de stad in hoog tempo en hebben oog voor de milieuopgaven. Ook de haven van Rotterdam is in transitie. Het werken aan deze groei-, energie- en transitieopgaven gebeurt vaak op het snijvlak van haven en stad. Dit vraagt om een visie en strategie samen met het havenbedrijf(sleven) die de haven, de stad, het milieu en de ruimtelijke ordening evenwichtig met elkaar verbinden.

We zoeken een ervaren bevlogen planoloog die hiervoor gaat. Die de wederzijdse afhankelijkheid van haven en stad op het netvlies heeft en daar een positieve en verbindende rol in speelt. Een planoloog die vanuit het vakgebied een belangrijke rol speelt in het verkennen van de ruimtelijk consequenties van de grote transitieopgaven voor de haven en in de verdeling van de ruimte. Een planoloog die het spel ‘de juiste functie op de juiste plek met de juiste investering’ beheerst, zowel in de context van de haven of van de stad. Deze typisch Rotterdamse functie bekleed je bij het stedelijk team Planologie, Landschap en Stedenbouw bij de afdeling Ruimte, Wonen en Milieu.

Wil je meer weten over deze vacature? Bekijk dan de volledige vacature op onze website: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/senior-havenplanoloog-15694

Meer informatie / More information