Senior planoloog hogere overheden

Gemeente Rotterdam zoekt een:

De groei en transformatie van Rotterdam en de consequenties hiervan voor de fysieke leefomgeving staat de komende jaren hoog op de agenda van het cluster Stadsontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat we onder andere verstedelijking en mobiliteit onlosmakelijk met elkaar verbinden op het regionale en stedelijke schaalniveau. De stedelijke inzet gericht op ‘goede groei’ vraagt ook om een regionale inbedding. We werken samen met onze partners in de regio en bij het rijk om die verbinding mogelijk te maken door vanuit Rotterdam o.a. proposities voor te bereiden voor de rijksfondsen verstedelijking en mobiliteit.

We zoeken een ervaren bevlogen planoloog die hiervoor gaat. Die het spel snapt op het hogere schaalniveau en daar een agenderende en verbindende rol in speelt. Een nieuwe collega met een visie op welke onderdelen samenwerking noodzakelijk is om de verstedelijkingsopgave te realiseren en dit ook weet te vertalen naar concrete afspraken. Je vertegenwoordigt Rotterdam en het Rotterdamse belang in regionale samenwerkingsverbanden. Je speelt vanuit het vakgebied een belangrijke rol in het verkennen van de ruimtelijk consequenties van de grote opgaven rond o.a. verstedelijking en mobiliteit en welke investeringen hierbij nodig zijn.

Deze mooie functie bekleed je bij het stedelijk team Planologie, Landschap en Stedenbouw bij de afdeling Ruimte, Wonen en Milieu.

Wil je meer weten over deze vacature? Bekijk dan de volledige vacature op onze website: https://www.werkenvoorrotterdam.nl/vacatures/senior-planoloog-hogere-overheden-15697

Meer informatie / More information