Expert architectuur

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zoekt een:

Een rijkskantoor, een rechtbank, of een kazerneterrein: steeds weer realiseert het Rijksvastgoedbedrijf een professionele, inspirerende omgeving voor rijksmedewerkers en militairen. Hierbij ben jij als architect onmisbaar. Jij gaat de uitdagingen aan rondom de verduurzaming van onze portefeuille, gebiedsgerichte aanpak, optimale veiligheid én technische innovatie. Veelal coördinerend in een team werk je vanuit Den Haag aan optimaal vastgoed, met oog voor de omgeving.

Gaan we een (monumentaal) pand verduurzamen en moderniseren, of onderzoeken we de mogelijkheden van een pand voor huisvesting van onze gebruikers? Dan heb jij daar een cruciale rol in. Je onderzoekt de maatschappelijke meerwaarde, zoals de omgeving van een rijkskantoorpand voor de stad en omwonenden. Het zijn deze complexe renovatie- en nieuwbouwprojecten waarbij jij als deskundig architect optreedt.

Je projecten bevinden zich op verschillende locaties in heel Nederland, en al in de voorfase zie jij kansen en mogelijkheden voor omgevings-, gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde. Je doorgrondt de huisvestingsvraag door de juiste vragen te stellen aan de gebruikers. Via ontwerpend onderzoek kom je tot de kern. In zowel de voorbereidings- als de uitvoeringsfase borg je de architectonische kwaliteit van ons vastgoed. Architectonische functionaliteit combineer je met duurzame en circulaire oplossingen en je brengt deze overtuigend bij de juiste mensen voor het voetlicht.

Binnen je projecten werk je vanuit een integrale aanpak samen in een multidisciplinair team, waarbij de coördinerende rol bij jou ligt. Na een tijdje ken je de ontwikkelingen in onze organisatie en de markt en vertaal je deze naar de praktijk. Je weet daarbij je collega-architecten gemakkelijk te vinden en hebt eigen inbreng in de brede kennisontwikkeling. Zo kom je met praktische voorstellen over innovaties en belangrijke thema’s, zoals circulariteit, parametrisch ontwerpen en processtandaardisatie. Met continu ons gezamenlijke doel voor ogen: het realiseren van de ambities van het Rijksvastgoedbedrijf, via optimaal vastgoed en met oog voor de omgeving.

Functie-eisen

Analytisch ben je sterk en je ziet snel kansen en risico’s. Tegelijkertijd kun je conceptueel denken en creëer je met jouw overtuigingskracht draagvlak voor je visie op architectuur. Die visie vertaal je naar praktische acties. Je werkt graag samen en weet hoe je over verschillende lagen verbanden legt en hechte relaties opbouwt. Je hebt daarbij inzicht in hoe een organisatie en de omgeving ervan werkt: je hebt gevoel voor onderlinge verhoudingen en past je aanpak hierop aan. Daarnaast ben je je ervan bewust dat je werkt met overheidsgeld en dat beslissingen politiek gevoelig kunnen liggen.

En verder heb je:

  • Een wo-diploma architectuur.
  • Minimaal zeven jaar ervaring met het realiseren van architectonische kwaliteit in complexe huisvestingsprojecten.
  • Kennis van circulair bouwen en ervaring als adviseur.
  • Ervaring met het formuleren van eisen en het opstellen van gunningscriteria.
  • Affiniteit met nieuwe productietechnieken en materiaaltoepassingen.

Reageer voor 20 september > meer informatie over deze vacature

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je inhoudelijk nog wat meer informatie over deze functie? Bel of app dan met Fokke van Dijk, Architect, via 06-11341768.

Meer informatie / More information