Twee Bestuursleden

Stichting Archiklas zoekt een:

Archiklas vindt dat ieder kind de mogelijkheid moet krijgen om vaardigheden te ontwikkelen om impact te maken op zijn of haar omgeving. Met architectuur als middel, biedt Archiklas inspirerende lessen en workshops op het raakvlak van cultuur-, wetenschap- en techniekonderwijs en onderzoekend en ontwerpend leren.

Wil jij bijdragen aan onze missie?

Bestuur
Het bestuur fungeert als adviseur en sparringpartner van de dagelijkse leiding. Formeel draagt het bestuur eindverantwoordelijkheid voor de stichting. De rolverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in de statuten en in de samenwerkingsovereenkomst.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een termijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Op dit moment is Archiklas op zoek naar een algemeen bestuurslid en een penningmeester.

Een Archiklas bestuurslid:

 • Is enthousiast en voelen zich aangesproken en verbonden met de missie en visie van Archiklas;
 • Treedt op als ambassadeur voor Archiklas;
 • Luistert en denkt op een open, betrokken en constructieve manier mee en adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de activiteiten en toekomst van Archiklas;
 • Heeft zicht op relevante ontwikkelingen en kansen / financieringsmogelijkheden op educatiegebied;
 • Heeft interesse in, of ervaring met het besturen van een kleine stichting;
 • Draagt bestuurlijke eindverantwoording;
 • Is geen belanghebbende van de stichting;
 • Neemt deel aan 5 bestuursvergaderingen per jaar en is inzetbaar voor 8 uur per kwartaal;
 • VOG is een vereiste.

Specificaties profiel algemeen bestuurslid:

 • Heeft affiniteit met de gebouwde omgeving, cultuur- wetenschap- en techniekeducatie en onderzoekend en ontwerpend leren binnen het onderwijs en talentontwikkeling bij jeugd;
 • Beschikt over een relevant netwerk in een van deze sectoren: kunst en cultuur, onderwijs, wetenschap of fondsen en is bereid deze in te zetten voor de stichting;
 • Is bereid zicht te verdiepen in de eisen die vanuit kwaliteit, doel- en rechtmatigheid en continuïteit aan de organisatie worden gesteld;

Specificaties profiel Penningmeester

 • Heeft ervaring met boekhouding en financiën;

Archiklas
Archiklas stimuleert kinderen vaardigheden te ontwikkelen om zich staande te houden in de toekomst. Met architectuur als middel en het ontwerpproces centraal, ligt de focus op de vaardigheden creativiteit, kritisch denken, samenwerken, communiceren en probleemoplossend vermogen. Het ontwikkelen van deze vaardigheden maakt dat kinderen minder snel vastlopen bij het zoeken naar oplossingen, beter kunnen omdenken, goed kunnen reflecteren, makkelijker in groepsverband werken en ideeën kunnen overdragen aan anderen. Daarbij laat Archiklas kinderen kennismaken met maatschappelijke vraagstukken en meedenken over actuele thema’s.

Archiklas biedt lessen en workshops aan binnen het onderwijs en zet buitenschoolse projecten op met samenwerkingspartners.

De functie is onbezoldigd.

Reageren kan tot en met 2 april 2023 door een mail te sturen aan Maël via mael@archiklas.nl. Meer informatie over Archiklas is te vinden op www.archiklas.nl.

Meer informatie / More information