Gemeentelijke Adviescommissie Lelystad

Het Oversticht zoekt een:

De gemeente hecht er grote waarde aan dat er leden uit Lelystad onderdeel uitmaken van de plaatselijke commissie. De huidige commissie voldoet aan de wettige vereisten maar het ontbreekt aan lokale kennis. De vakgebieden stedenbouw en landschap zijn momenteel het minst vertegenwoordigd. Kandidaten met deze achtergrond verdienden de voorkeur.
We zoeken leden die vanuit hun eigen vakgebied werkend, over de grenzen ervan heen kunnen kijken. Zij kunnen helder en overtuigend communiceren en de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken. Daarmee leveren zij een bijdrage aan de integrale afweging bij de beoordeling van de omgevingskwaliteit. Het uiteindelijk doel is een oplossingsgericht advies richting gemeente, opdrachtgevers en hun adviseurs. Kandidaten moeten onafhankelijk zijn en geen zakelijke relatie hebben met de gemeente Lelystad.

De commissieleden worden door of namens de gemeenteraad benoemd voor een periode van 4 jaar. Onder de nieuwe Omgevingswet gaat het stelsel van welstandsadvisering en -commissies veranderen. De verwachting is dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in zal gaan. De commissie zullen dan functioneren als gemeentelijke adviescommissie, zoals aangeduid in de Omgevingswet. De commissie vergadert tweewekelijks op donderdag.

Wat breng je mee?
Leden stedenbouw, landschap, architectuur of erfgoed

 • Voor deze vacature is het een vereiste dat leden in Lelystad woonachtig zijn.
 • Heldere en overtuigende communicatie, waarbij de essentie van de overwegingen begrijpelijk gemaakt wordt.
 • Oplossingsgerichte en verbindende houding.
 • Een open vizier en in staat om de benaderingswijze van collega’s uit eigen en andere vakgebieden te respecteren en ook kritisch te bevragen.
 • Ruime ervaring met het werkveld en het advieswerk vanuit de eigen beroepspraktijk.
 • WO werk- en denkniveau.
 • Een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke context en bestuurlijke verhoudingen.
 • In staat zijn om de betrokken gemeente in korte tijd te leren kennen.
 • Op het gebied van erfgoed zijn de disciplines restauratietechniek/bouwhistorie een pre.
 • Op het gebied van erfgoed wordt specifieke kennis van jonge monumenten gevraagd.
 • Up-to-date vakkennis van ontwikkelingen zoals duurzaam, circulair en natuurinclusief bouwen is een pre.

Wij bieden
Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een maatschappelijk gedreven organisatie, die hoge eisen aan je stelt. De vergoeding bedraagt € 300,= incl. btw per dagdeel voor een commissielid. De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,35 per kilometer of 2e klas openbaar vervoer.

Praktische informatie

 • Richt uw reactie met motivatie en curriculum aan solliciterenbij@hetoversticht.nl, t.a.v. dhr. R.M. Onderdelinden. U kunt reageren tot en met 22 maart. De gesprekken zijn gepland op donderdag 30 maart en 13 april in de middag.
 • Meer informatie? Bel dan met Rik Onderdelinden (programmamanager) via 038-4213257. Hij geeft u graag nadere inlichtingen over de vacature. In verband met de voorjaarsvakantie is hij bereikbaar na 13 maart. Informatie over Het Oversticht vindt u op: www.hetoversticht.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie / More information