Leden Planadviesraad Gemeente Deventer

Het Oversticht zoekt een:

Het Oversticht organiseert voor de gemeente Deventer de welstand- en monumentenadvisering in de vorm van een Planadviesraad ruimtelijke kwaliteit Deventer (Par).

Als onafhankelijk maatschappelijke organisatie op het gebied van omgevingskwaliteit faciliteren wij voor een aantal gemeenten in ons werkgebied een geïntegreerde welstands- en monumentencommissies, in Deventer betreft dit de Planadviesraad ruimtelijke kwaliteit (verder te noemen als PAR). Hier wordt integraal en breed (o.a. op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed) geadviseerd over omgevingskwaliteit in het kader van de omgevingsvergunning. Daarnaast adviseert de PAR in de voorfase van andere beleidsstukken zoals beeldkwaliteitplannen, stedenbouwkundige plannen en andere relevante beleidsstukken die van invloed zijn op omgevingskwaliteit.

Voor de PAR Deventer zoeken wij een voorzitter.
Als voorzitter werk je vanuit de kernwaarden van Het Oversticht (open, samen, deskundig, nieuwsgierig en positief). Je geeft leiding aan vergaderingen, kijkt over grenzen heen en kunt bovenal helder en overtuigend communiceren. Je bent een bruggenbouwer tussen de leden en aanvragers, gericht op verbinding. Wij vinden het belangrijk dat initiatiefnemers prettig worden ontvangen, op een constructieve wijze worden bejegend en met een helder beeld de vergadering verlaten. De secretaris heeft in Deventer een belangrijke rol in de voorbereiding van de vergadering in samenwerking met de ambtelijke organisatie. De voorzitter draagt vooral zorg voor een goede sfeer, vergaderstructuur en heldere besluitvorming.

Wat breng je mee als voorzitter?

 • Passie voor omgevingskwaliteit en ruimtelijk erfgoed;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en ervaring in de omgang met de pers;
 • Aantoonbare ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen;
 • Een bruggenbouwer met focus op verbinding en in staat om diverse standpunten helder samen te brengen;
 • Een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke context en bestuurlijke verhoudingen;
 • Bestuurlijke sparringpartner;
 • Inhoudelijke deskundigheid is niet vereist, maar wij vragen wel voldoende affiniteit met het werkveld.

Voor de PAR in Deventer zoeken wij leden architectuur, stedenbouw en monumenten
We zoeken leden die, vanuit hun eigen vakgebied werkend, over de grenzen ervan heen kunnen kijken. Zij kunnen helder en overtuigend communiceren en de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de integrale afweging bij de beoordeling van de omgevingskwaliteit. Het uiteindelijk doel is een constructief en oplossingsgericht advies richting gemeente, opdrachtgevers en hun adviseurs.

Wat breng je mee als lid?

 • Heldere en overtuigende communicatie vanuit een oplossingsgerichte en verbindende houding;
 • Een open vizier en in staat om de opvattingen uit eigen en andere vakgebieden te respecteren en/of kritisch te bevragen met daarin een goed oog voor de balans tussen onafhankelijke advisering en de expertise van anderen;
 • Ruime ervaring met het werkveld en het advieswerk vanuit de eigen beroepspraktijk, met een allround blik op aangrenzende vakgebieden;
 • In staat om te adviseren over bouwplannen, stedenbouwkundige ontwikkelingen en beleid;
 • Een uitstekend gevoel voor de maatschappelijke context en bestuurlijke verhoudingen;
 • In staat zijn om de betrokken gemeenten in korte tijd te leren kennen;
 • Op het gebied van erfgoed zijn de disciplines restauratietechniek/bouwhistorie en transformatiekennis een pre;
 • Op het gebied van architectuur is kennis, ervaring en affiniteit met stedenbouw een grote pre;
 • Up-to-date vakkennis van ontwikkelingen zoals duurzaam, circulair en natuurinclusief bouwen is een pre.

Termijn
De voorzitter en commissieleden worden door of namens de gemeenteraad benoemd voor een periode van 3 jaar. De commissie vergadert in principe tweewekelijks, op donderdagochtend.

Wij bieden
Verantwoordelijk en maatschappelijk relevant werk in een maatschappelijk gedreven organisatie, die hoge eisen aan je stelt. De vergoeding bedraagt € 360,= incl. btw per dagdeel voor de voorzitter en € 300,= incl. btw per dagdeel voor de leden. De reiskosten worden vergoed op basis van € 0,35 per kilometer of 2e klas openbaar vervoer.

Praktische informatie
Richt je reactie met motivatie en curriculum vitae aan solliciterenbij@hetoversticht.nl, t.a.v. dhr. R.M. Onderdelinden. Je kunt reageren tot en met 1 september. De gesprekken zijn gepland in de loop van september.
Meer informatie? Neem contact op met Rosanna van de Logt (06-55456918) voor een nadere toelichting over de vacature. Informatie over Het Oversticht is te vinden op: www.hetoversticht.nl.

Meer informatie / More information