Allround architect - adviseur

hûs en hiem fryslân zoekt een:

Casussen lopen uiteen van binnenstedelijke verdichtingsplannen tot transformaties van boerderijen in het buitengebied en van de verduurzaming van monumenten tot civieltechnische projecten als bruggen of (vaar)wegen. Deze diversiteit zorgt ervoor dat je doorlopend wordt uitgedaagd en jouw expertise breed kunt inzetten. Je geeft zwaarwegend advies aan het college van B&W van de Friese gemeenten, maar je helpt ook aanvragers om de kwaliteit van hun plannen te optimaliseren.

Dit vraagt om een collega met ontwerpkracht die in staat is om zowel op grotere schaal als op detailniveau te adviseren. Iemand met sterke analytische vaardigheden voor het formuleren van adviezen en rapportages.

We bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst (32-36 uur) voor de duur van een jaar met de intentie om deze hierna voort te zetten voor onbepaalde tijd.

Heb je een afgeronde Masteropleiding Architectuur (TU of Academie van Bouwkunst), bij voorkeur aangevuld met scholing in stedenbouw? Minimaal vijf jaar ervaring als architect, uitstekende communicatieve vaardigheden en affiniteit met de Friese cultuur?

Stuur dan vóór 31 oktober 2023 je motivatie en CV naar husenhiem@husenhiem.nl.

Meer informatie / More information