Stadsbouwmeester

Gemeente Groningen zoekt een:

In Groningen staat leefkwaliteit centraal in alles wat we doen. Geef jij samen met ons vorm aan de ruimtelijke opgaven en ambities van vandaag: groene verstedelijking, wijkvernieuwing, klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame mobiliteit en versterking? Breng jij inspiratie en verbinding met het werkveld? Word jij onze nieuwe stadsbouwmeester?

Hier werk je aan mee
In Groningen werkt de stadsbouwmeester vanuit het atelier (ASBM) aan de kaderstelling en visieontwikkeling in het ruimtelijk beleid. Als stadsbouwmeester ben je sparringpartner van de vier supervisors in de grote gebiedsontwikkelingen, de bouwmeester wijkvernieuwing en de bouwmeester versterking. Daarnaast ben je inhoudelijk vraagbaak voor de gebiedsstedenbouwers en senioren in het ASBM. Jij zorgt voor slagkracht en een goed ontwerpklimaat. Je brengt producten als de nieuwe Omgevingsvisie naar een hoger plan. De Stadsbouwmeester draagt vanuit een adviserende rol zorg voor goede opdrachten en bewaakt de kwaliteit in projecten door architectenselecties, prijsvragen en open inschrijvingen. Je slaat door de inzet van jouw brede netwerk een brug tussen de vele opgaven in de samenleving en onze ambities.

Met jouw onafhankelijke geest en duidelijke visie op stedenbouw en architectuur geef je richting aan de toekomstige ontwikkelingen in Groningen. Bij grote ontwikkelingen schuif je aan bij de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en ben je lid van de kwaliteitsteams.

Hier ga jij je mee bezig houden
Een stadsbouwmeester is een (onafhankelijke) vaste adviseur, die:

 • ruimtelijke kwaliteit borgt, architectuurbeleid initieert en stimuleert.
 • gevraagd en ongevraagd ruimtelijke opgaven agendeert en daarover adviseert.
 • samenhang brengt in het ruimtelijk beleid binnen de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur en de uitvoering daarvan op de juiste plekken aan de orde stelt.

We verwachten van de stadsbouwmeester een adviserende, initiërende, inspirerende en reflecterende rol, gericht op een aantal thema’s:

 • omgevingsvisie, grote ruimtelijke opgaven en beleid
 • grote ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingen en sleutelplannen
 • ruimtelijke kwaliteit, architectuurbeleid, opdrachtgeverschap
 • architectuur- en ontwerpklimaat – samen met GRAS, het centrum voor Architectuur en Stedenbouw

Hier kom je te werken
Het Atelier Stadsbouwmeester is ondergebracht bij de directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp van Stadsontwikkeling.

Hier staan wij voor
Groningen groeit hard. In inwoners, bezoekers, studenten, activiteiten en in oppervlakte. We zijn hard op weg naar een stad van misschien wel 250.000 inwoners. Dat merken we in ons werk. Om deze groei in goede banen te kunnen leiden, hebben we jou nodig!

Of je nu je handen uit de mouwen steekt voor de mensen van vandaag, of nadenkt over het Groningen van morgen, jouw werk doet ertoe. Hier doe je zinvol werk, met zichtbaar resultaat, voor al onze inwoners. Hier gaan we voor een gezonde omgeving om veilig op te groeien. Een sociale en groene plek waar mensen werken, leven en ondernemen. Een gemeente die vooroploopt in duurzame groei. Hier krijg je alle ruimte. Ruimte om jezelf te zijn, om jezelf uit te dagen en om zinvol werk te doen. Dat is niet altijd eenvoudig, maar altijd interessant. Want we doen het voor onze inwoners.

Hier herken jij je in

 • Talent voor samenwerken en je denkt vooruit;
 • Je bent benaderbaar en transparant;
 • Je wil Groningen laten groeien en werken vanuit het verhaal van onze gemeente;
 • Goed ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Je bent strategisch sterk;
 • Onafhankelijke geest met een duidelijke visie op stedenbouwkunde;
 • We kunnen wekelijks ten minste 2 dagen en liefst 3 rekenen op jouw fysieke aanwezigheid in Groningen.

Hier beginnen?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met
Mary Jorritsma via telefoonnummer 0621199305 of Alfred Kazemier via telefoonnummer 0620135222.

Reageren kan tot en met 30-11-2023 via de sollicitatiebutton.

Meer informatie / More information