Strategisch adviseur wonen en wijken

RUIMTEVOLK zoekt een:

Door het hele land werken wij aan het vormgeven aan toekomstbestendig woonbeleid en gebiedsstrategie├źn. Denk aan het uitvoeren van woningmarktonderzoek, het opstellen van woonvisies, verdichtingsstudies, studies naar wijktransformaties en gebiedsontwikkelingen. Door een groeiende orderportefeuille in het noorden van het land zoeken we voor onze opdrachten in Noord-Nederland een strategisch adviseur wonen en wijken.

In deze functie ben je onderzoeker, adviseur en projectleider bij opdrachten op gebied van wonen, visie- en beleidsontwikkeling en woningbouwprogrammering. Daarnaast denk je vanuit je volkshuisvestelijke expertise mee bij andere trajecten, zoals het vormgeven aan wijkvernieuwing en ruimtelijke (gebieds)strategie├źn voor steden en dorpen.

Kenmerkend voor ons bureau is daarbij de integrale en gebiedsgerichte benadering van voorheen sectorale opgaven. We hanteren een brede en toekomstbestendige blik op de woonbehoefte en stedelijke ontwikkeling. We zoeken daarbij naar nieuwe kansen en werken altijd vanuit co-creatie en samenwerking met overheden, corporaties, marktpartijen en uiteraard de inwoners.

Lees meer over deze mooie functie en wat we te bieden hebben als organisatie op onze website.

Meer informatie / More information