Directeur BNA

BNA zoekt een:

Voor BNA geldt dat de sector, de vereniging en het bureau in transitie zijn. Dat zijn de drie grote resultaatgebieden voor de nieuwe directeur.

Sector: realiseren impact, verbinding sectorbreed, claimen maatschappelijk anker.
De branche positioneren als een voorwaardelijke industrie om grote maatschappelijke vraagstukken als woningnood en klimaatadaptatie op te lossen. Een branche die voorwaardelijk is voor de gehele productieketen van de bouwkolom en die verantwoordelijk is voor zo’n 10% van het BBP. De stakeholders vragen om één helder geluid van het hele domein waar de BNA een onderdeel van is. Ook de verbinding met de landelijke koepels (VNO-NCW en MKB-Nederland) is van belang.
De BNA-directeur is in staat om processen te initiëren, uit te voeren en te ondersteunen om de aanpalende vakgebieden nog meer met elkaar te verbinden om daarmee als geheel nog meer impact te kunnen maken.
Dat vergt visie, overtuigingskracht, verbindend vermogen, en de kwaliteit om op ooghoogte in een breed netwerk te acteren.

Vereniging: verbinden van alle spelers binnen de vereniging, werken aan cohesie, uitbouwen ledenpropositie, realiseren nieuwe instroom
De vereniging heeft een intensieve en ook onrustige periode achter de rug. Het recent aangetreden bestuur werft een nieuwe directeur en voorzitter.
De urgentie wordt gevoeld om als BNA dichter op de leden te komen, nog meer platformen te benutten en om nog meer te sturen op een concrete propositie die ook nieuwe leden aanspreekt. Ook een ontmoetings- sociëteitsfunctie van BNA is een belangrijk aandachtspunt.
We zoeken iemand met een verenigingshart, iemand die de zakelijke en de sociale functie van de vereniging begrijpt.

Het recent aangetreden BNA bestuur is een team van actieve en creatieve ondernemers/architecten. Ook de –nog te werven – voorzitter is iemand uit de beroepsgroep. Het is aan de directeur (en het bureau) om het bestuur te laten floreren. Met een strak geleide P&C cyclus, stevige agendasetting en rolvastheid laat de directeur de bestuurders besturen en faciliteert ze maximaal om hen de strategische koers te laten bewaken.
De directeur is gedreven, haalt het beste uit het team is communicatief effectief en heeft bestuurlijke sensitiviteit.

Bureau: inspiratie, focus, ontwikkeling
De werkorganisatie van BNA kan worden getypeerd als een zeer betrokken team dat divers is van samenstelling (achtergrond, senioriteit). Er ligt een breed en divers takenpakket voor een relatief klein team. De verdere ontwikkeling van bureau en medewerkers is een hoge prioriteit. Naast de effectiviteit stuurt de directeur ook op efficiency. Bijvoorbeeld door nog meer kennis vanuit de sector te mobiliseren. De directeur borgt ook een goede samenwerking tussen bestuur en het bureau.

Tandem met de voorzitter
Zoals hierboven al beschreven gaat de BNA ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dit betreft een functie van gemiddeld 1,5 dag per week. Op dit moment is er een waarnemend voorzitter aangesteld.
De voorzitter richt zich op het bestuur en de strategische koers van de BNA en de directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering, de aansturing van het bureau, het bewaken van de P&C cyclus.
De voorzitter is het boegbeeld van de sector en de vereniging, is de primaire gesprekspartner van de politieke top. De directeur is de vertegenwoordiger bij de ambtelijke en beleidsmatige stakeholders (departementen, aanpalende belangenorganisaties, kennisinstellingen etc). De directeur is de ervaren belangenbehartiger die snapt hoe het in Den Haag loopt en die de voorzitter (en anderen) op het juiste moment en met het juiste verhaal goed kan positioneren. De directeur is een ervaren communicator en heeft de motivatie en instelling om vooral anderen (voorzitter, collega’s van het bureau) daarin te faciliteren.

Profiel
We zoeken kandidaten met de volgende de volgende cv-technische achtergrond:
Wo werk- en denkniveau
Ervaring met

 • bestuurlijke omgevingen (als bestuurder, directeur, toezichthouder);
 • belangenbehartiging op landelijk niveau. Ervaren met het inrichten van lobby-trajecten;
 • het managen van professionals;
 • verenigingsmanagement of -bestuur;
  Kennis van het brede domein waarbinnen de architect werkzaam is:
 • ruimtelijke ontwikkeling, ontwerp, ondernemerschap;
 • het opdrachtgeversveld (en bijbehorende belangenorganisaties zoals Bouwend Nederland, Techniek Nederland, NEPROM, IPO en VNG, Ministeries van I&M en BZK);
 • de bouwketen.

De ideale kandidaat snapt de economische uitdagingen van een individuele onderneming en kan tegelijk de architectenbranche in een breed economisch en maatschappelijk domein plaatsen. Daarnaast beschikt de kandidaat over de volgende competentieset:

 • Is verbindend, communicatief en haalt het beste uit een team naar boven;
 • Is strategisch maar ook hands-on;
 • Handelt op basis van draagvlak maar hakt ook de knopen door;
 • Is krachtig en dienend tegelijk;
 • Beschikt over een conceptueel denkvermogen; Is een strateeg;
 • Kan tegen een (bestuurlijk) stootje

Voorwaarden
Het betreft een fulltime aanstelling voor een termijn van 4 jaar met daarna de mogelijkheid tot herbenoeming. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en passend bij de senioriteit die de directeur meebrengt.]

Informatie
BNA laat zich in deze procedure bijstaan door Marcel Gasseling van Gasseling Search. Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun belangstelling kenbaar maken door tot en met 24 november een bericht, inclusief een actueel cv, te sturen via www.gasselingsearch.nl/vacatures. De voorselectie wordt gedaan door Gasseling Search. Voor meer informatie kunt u bellen met Marcel Gasseling op 073-2032132.

Meer informatie / More information